1. Legnicki Budżet Obywatelski regulowany jest art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz Uchwałą Rady Miejskiej Legnicy Nr VI/95/19 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad Legnickiego Budżetu Obywatelskiego jako szczególnej formy konsultacji społecznych. Dodatkowo dla danej edycji Prezydenta Miasta Legnicy wydaje Zarządzenie w sprawie zasad oraz trybu tworzenia i realizacji Legnickiego Budżetu Obywatelskiego oraz Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Technicznej Oceny Projektów (link zostanie umieszczony w zakładce "Do pobrania").

2. Do LBO można zgłaszać ogólnodostępne projekty inwestycyjne, które zgodnie z prawem może realizować Gmina Legnica.

3. Wartość projektów LBO 2022 to 270 tysięcy złotych w każdym z 11 Obszarów.

4. Każdy mieszkaniec Legnicy może zgłosić dowolną liczbę projektów. Mieszkaniec Legnicy, który złożył projekt do LBO jest jego Liderem. Lider określa zasięg oddziaływania efektów realizacji projektu w krótkim uzasadnieniem oraz środki jakie mają być zabezpieczone na realizację projektu inwestycyjnego zgodnego z formularzem projektu. Lider może skorzystać z zestawienia cen do określenia wartości projektu, które zamieszczone jest na stronie legnica.eu w zakładce Cennik.

5. Lider składa projekt na formularzu dostępnym na stronie lbo.legnica.eu (zakładka "Generuj wniosek" pojawi się w terminie zgodnym z Harmonogramem LBO).  Aby skutecznie złożyć wniosek Lider podaje swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji oraz zaznacza wybraną przez siebie formę kontaktu z Urzędem Miasta Legnicy. Do projektu musi być dołączona lista podpisów przynajmniej 2 mieszkańców popierających projekt, wśród nich może być również podpis Lidera.

6. Złożone projekty będą oceniane przez Zespół Technicznej Oceny Projektów powołany przez Prezydenta Miasta Legnicy a wyniki oceny będą publikowane na stronie lbo.legnica.eu. Tylko projekty pozytywnie ocenione zostaną poddane pod głosowanie mieszkańców.

7. W toku oceny mają miejsce konsultacje projektów, obejmujące m.in. spotkania konsultacyjne z liderami projektu. W tym czasie Lider może wprowadzić zmiany do zgłoszonego przez siebie projektu, połączyć projekty z innym Liderem bądź Liderami. Ważne aby ustalić wspólny tytuł połączonych projektów i wskazać Lidera do dalszego kontaktu z Urzędem Miasta.

8. Lider może w każdym czasie (tj. od złożenia projektu do 3 dni od opublikowania ostatecznej listy projektów) wycofać złożony przez siebie projekt.

9. W przypadku negatywnego wyniku ostatecznej oceny Lider może złożyć odwołanie do Prezydenta Miasta Legnicy w terminie 7 dni od dnia publikacji wyników oceny.

10. W celu wyboru projektów do realizacji przeprowadzone zostanie bezpośrednie głosowanie mieszkańców.

11. Prawo głosu ma każdy mieszkaniec Legnicy niezależnie od wieku.

12. Głosowanie odbywa się elektronicznie na stronie lbo.legnica.eu oraz w ogólnodostępnym punkcie do głosowania zlokalizowanym w Centrum Dialogu Obywatelskiego, Rynek 4 w Legnicy.

13. Każdy mieszkaniec Legnicy może rozdysponować przy projekcie lub projektach 5 punktów, rozdysponowanie mniejszej ilości punktów nie powoduje nieważności głosu. Punkty nie podlegają podziałowi na ułamki, może głosować jednokrotnie na dowolny projekt z dowolnego Obszaru, podając swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz znaki wymagane przez system do głosowania.

14. Aby projekt mógł być wybrany, musi zostać oddanych na niego co najmniej 100 ważnych głosów.

15. Do realizacji wybierane będą projekty, które uzyskały największą liczbę głosów w poszczególnych Obszarach.

16. Wyniki głosowania zostaną opublikowane zostaną na stronie lbo.legnica.eu oraz w BIP.
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Na stronie używamy skryptów Google Analytics, które korzystają z plików cookie. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z internetowych serwisów Urzędu Miasta Legnicy bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

  

Akceptuje powyższe warunki

EU Cookie Directive Module Information