Kwalifikacja zgłoszonych projektów


Wybrano projekty do głosowania.

 

49 projektów zgłoszonych  w ramach czwartej edycji Legnickiego Budżetu Obywatelskiego zostało zatwierdzonych przez Zespół Kwalifikacji Projektów i trafią one pod głosowanie. W sumie legniczanie zgłosili 61 propozycji, z których 12 nie zostało zakwalifikowanych.  

 

Protokół z dnia 17.06.2016 r. z prac Zespołu Kwalifikacji Projektów - cały dokument.

Lista Projektów zakwalifikowanych do głosowania - cały dokument.

 

  • Lista projektów na które można oddać głos w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego 2017

 

Obszar Lp Nazwa projektu zadania

Kwota

zadania w zł

Skrócony opis projektu
1 1 Budowa chodnika przy budynku na ul. Bytomskiej 1.  200 000,00 zł Projekt przewiduje wybudowanie chodnika przy drodze nieposiadającej nawierzchni asfaltowej, wykonanie oświetlenia chodnikowego w ilości dwóch lamp przy budynku na ul. Bytomskiej 1.
1 2 KOLOROWY ZAKĄTEK – Odnowa placu zabaw przy skrzyżowaniu ul. Smolarskiej i ul. Rymarskiej na Starych Piekarach.  200 000,00 zł KOLOROWY ZAKĄTEK – Odnowa placu zabaw przy skrzyżowaniu ul. Stolarskiej i ul. Rymarskiej na Starych Piekarach. Celem projektu jest odnowienie placu zabaw i stworzenie kolorowego zakątka dla najmłodszych. Projekt przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa dzieci korzystających z placu oraz urozmaici aktywne spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu
1 3 „Kolorowe podwórka na Czarnym Dworze I” – plac zabaw dla dzieci przy zbiegu ulic Głogowskiej, Prusa, Kraszewskiego i Kochanowskiego.  200 000,00 zł Projekt „Kolorowe podwórka na Czarnym Dworze I” dotyczy budowy placów zabaw na podwórkach położonych wśród kamienic. Często są to miejsca zaniedbane, nieuporządkowane, które nie nadają się do zabawy dla dzieci, a na pewno do nich nie zachęcają. Ideą jest stworzenie miejsc kolorowych, bezpiecznych, przyjaznych, które posłużą zarówno najmłodszym jak i najstarszym mieszkańcom. Różnorodność i atrakcyjność urządzeń rekreacyjnych oraz sportowych zachęci mieszkańców do aktywnego spędzanie czasu wolnego, dbania o miejsca najbliższe.
1 4 Budowa miejsc postojowych oraz przebudowa chodnika dla mieszkańców osiedla bloków przy ulicy Bydgoskiej nr 24, 26, 28.  200 000,00 zł Projekt zakłada:Utwardzenie terenu ziemnego i stworzenie miejsc postojowych na terenie zielonym obok bloków nr 26 i 28.Utwardzenie terenu ziemnego i stworzenie miejsc postojowych wzdłuż bloku nr 28.Poszerzenie drogi osiedlowej wzdłuż bloku nr 26 i stworzenie miejsc postojowych przy krawędzi jezdni. Przebudowę chodnika wzdłuż bloku nr 28.
1 5 "Nowoczesny Ogródek Jordanowski" dla trzech pokoleń: Dziecko + Dorosły, Młodzież, Seniorzy.  200 000,00 zł OGRÓDEK JORDANOWSKI - miejsce spotkań ludzi, w którym można wypocząć emocjonalnie, fizycznie, spotkać się ze znajomymi i sprowokować wiele pozytywnych sytuacji. Ten plac zostanie wyposażony w urządzenia do rekreacji, ćwiczeń fitness dla dzieci, młodzieży uprawiającej różne odmiany ruchu /crossfit, parqur / i dla seniorów. Każda grupa potrzebuje innych sprzętów. Nie mniej jednak mogą uczyć się od siebie poprzez wspólne spędzanie wolnego czasu w NOWOCZESNYM OGRÓDKU JORDANOWSKIM
2 1 Mini Park Piekary z altaną, oraz leżakami do opalania.  200 000,00 zł Stwórzmy na Piekarach A miejsce relaksu i odpoczynku, zarówno dla osób starszych oraz zakochanych w miejscu gdzie będzie można usiąść w altanie obok platanowców, lip, magnolii, ale też poleżeć na leżaku i poopalać się wśród kaskady wodnej. W tym ścieżka dydaktyczna (mapy, plansze, mini ogródek dla dzieci do nauki o przyrodzie a wszystko to na powierzchni ok. 2500 m2).
2 2 Przebudowa ul. Bieszczadzkiej 1,3,5,7. "Szczęśliwi mieszkańcy i bezpieczna okolica”.  200 000,00 zł Projekt zawiera wybudowanie miejsc postojowych wzdłuż drogi przy ulicy Bieszczadzkiej naprzeciw bloków nr 1,3,5,7. Realizacja tego projektu znacznie poprawi bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców, usprawni komunikację służbom ratowniczym i porządkowym. Parkowanie pojazdów w strefie postojowej zmniejszy degradację terenów zielonych jak również, co najważniejsze zmniejszy poziom zagrożenia wypadkami drogowymi
2 3 Bezpieczny i nowoczesny plac zabaw dla małych dzieci, przy SP nr 16.  200 000,00 zł Bezpieczny i nowoczesny plac zabaw dla małych dzieci, przy SP nr 16 ul. Tatrzańska 9. plac zabaw dla najmłodszych dzieci. Bezpieczne i zadowolone dzieci w szkole i w czasie wolnym. Czyste i przyjazne miejsce na Naszym Osiedlu!
2 4 Przebudowa ścieżek między ul. Karkonoską a ul. Warmińską i ul. Pomorską oraz ich oświetlenie.  200 000,00 zł Projekt dotyczy ścieżek „miedzy górkami", czyli od wieżowca ul. Karkonoska 2 do ul. Warmińskiej i ul. Pomorskiej. Ścieżki są nierówne, dziurawe i popękane. Po deszczu są zalane wodą i nie można nimi przejść. Teren ten położony jest blisko biur Spółdzielni Mieszkaniowej wiec przechodzi tędy bardzo wielu interesantów. Wieczorem i w nocy jest tu zupełnie ciemno i niebezpiecznie. Projekt zakłada utwardzenie ścieżek i wyłożenie ich cegiełkami oraz oświetlenie tego obszaru.
2 5 Przebudowa nawierzchni ulicy Skowronkowej /bez chodników/ w Legnicy.  200 000,00 zł Wykonanie czterech studzienek odpływu wody deszczowej dla istniejącej kanalizacji
/ Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wraziło zgodę/. Budowa nawierzchni ulicy z materiałów utwardzonych bez chodnika.
2 6 Budowa nawierzchni /bez chodników/ ulicy Drozdowej na odcinku od ulicy Kruczej do ulicy Szpakowej w Legnicy.  200 000,00 zł Wykonanie nawierzchni proponujemy z kostki betonowej (bez chodnika)ulica ta jest szeroka około 3,5 metra a długa 50 metrów
3 1 Przebudowa boiska do koszykówki przy ulicy Armii Krajowej.  200 000,00 zł Projekt przewiduje rozbiórkę dotychczasowego boiska betonowego i zastąpienie go nowo wybudowanym, wymiarowym boiskiem o nawierzchni poliuretanowej z malowanymi liniami do koszykówki. Przeniesienie istniejących koszy oraz likwidację 2 słupków. Zainstalowanie piłkochwytów za koszami oraz dwóch ławek i dwóch śmietników.
3 2 Budowa miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Armii Krajowej od nr 4 do nr 18.  200 000,00 zł Celem projektu jest stworzenie dodatkowych miejsc postojowych dla pojazdów samochodowych obręb ulic Tokarzewskiego – Armii Krajowej – Okulickiego „Piekary B”. Zagospodarowanie terenów zielonych poprzez stworzenie dodatkowych miejsc parkingowych pozwoli na doraźne rozwiązanie parkowania w tym rejonie Legnicy.
3 3 Kompleks sportowo - rekreacyjny przy ul. Staffa 6.  200 000,00 zł Kompleks sportowo- rekreacyjny przy ul. Staffa 6.
4 1 Przebudowa chodnika od ul. Wrocławskiej, wzdłuż ul. Gwiezdnej 1-27, do ul. Gwiezdnej 35 wraz z dojściami.  200 000,00 zł Projekt przewiduje wykonanie remontu istniejącego chodnika na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Gwiezdnej 35 – chodnik od strony wejść do klatek budynku Gwiezdna 1-27, Gwiezdna 29-33 oraz do Gwiezdnej 35. Istniejący chodnik oraz dojścia są w znacznym stopniu zniszczone przez samochody dostawcze.
4 2 Ogólnodostępny plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 7, u zbiegu ulic: Gwiezdnej, Koziorożca, Galaktycznej, Osi Kartuskiej.  200 000,00 zł Projekt dotyczy budowy ogólnodostępnego, ogrodzonego i bezpiecznego placu zabaw przy Szkole nr7 w Legnicy. Taki bezpieczny plac byłby miejscem spotkań dzieci ze szkoły i okolic, wspólnej zabawy i integracji dzieci i ich rodziców, dziadków i ich wnuków. Plac ten umożliwiłby dzieciom miło spędzony czas, zabawę i naukę
4 3 Park Kopernika - zagospodarowanie obszaru zielonego w obrębie ulic Górnicza, Galaktyczna, Oś Kartuska oraz Koziorożca.  200 000,00 zł Park Kopernika- zagospodarowanie unikatowego obszaru w centrum osiedla w obrębie ulic Górnicza, Galaktyczna, Oś Kartuska oraz Koziorożca. Celem projektu jest stworzenie oazy zieleni, spokoju, miejsca przyjaznego wszystkim mieszkańcom poprzez przebudowę alejek, montaż oświetlenia parkowego, ławek, stworzenie walorów rekreacyjnych. Kluczowa lokalizacja w centrum dużego osiedla przyciągnie wszystkich okolicznych mieszkańców oraz miłośników spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu.
5 1 Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej od ul. Drukarskiej do ul. St. Moniuszki w Legnicy.  200 000,00 zł Przebudowa nawierzchni komunikacji samochodowo - pieszej drogi wewnętrznej od ul. Drukarskiej do ul. St. Moniuszki,. Wykonanie tego zadania - polepszy bezpieczeństwo komunikacyjne mieszkańcom Obszaru Nr 5 –Zakaczawia - oraz wszystkim korzystającym z tego przejazdu i przejścia
5 2 „Zabawa i rekreacja na świeżym powietrzu” Budowa placu zabaw i siłowni (Street workout) przy ul. Dmowskiego od 1 do 14a.  200 000,00 zł Projekt przewiduje budowę placu zabaw oraz siłowni typu Street Workout (trening siłowy z wykorzystaniem masy własnego ciała). Realizacja projektu dotyczy mieszkańców ul. Dmowskiego od 1 do 14a, a także pozostałych mieszkańców Zakaczawia. Projekt uatrakcyjni i doda blasku wnętrzu podwórza i umożliwi spędzanie czasu w ciekawy i pożyteczny sposób, co jest szczególnie ważne ze względu na budowanie właściwych postaw społecznych wśród dzieci i młodzieży
5 3 BABCIA DZIADEK MAMA TATA NA „ BOLKU SPORTOWO WYMIATA”.  200 000,00 zł „BABCIA DZIADEK MAMA TATA na „ BLOKU” SPORTOWO WYMIATA” Projekt przewiduje doposażenie w sprzęt – rekreacyjny na terenie Środowiskowego Centrum Integracyjno-Profilaktycznego ul. B. Chrobrego 13.
5 4 Bezpieczeństwo i zdrowie podstawą dobrego samopoczucia. Projekt ul. Daszyńskiego, Kartuska, Kazimierza Wielkiego i Czarnieckiego.  200 000,00 zł Celem naszego projektu jest poprawienie jakości życia mieszkańców naszej dzielnicy, poprzez zrobienie drogi dojazdowej i doświetlenia podwórza. A dla osób ceniących zdrowy styl życia, sport i ćwiczenia proponujemy siłownię pod chmurką.
5 5 Przebudowa chodnika na ulicy Rzemieślniczej.  200 000,00 zł Przebudowa chodnika na ulicy Rzemieślniczej (od ul. II Armii WP do ul. Wrocławskiej) po stronie Miejskiego Przedszkola nr 3, którym codziennie porusza się spora części mieszkańców – za szczególnym uwzględnieniem tych najmłodszych (przedszkolaków) i najstarszych (bezpośrednie sąsiedztwo kościoła Św. Trójcy i plebanii). Jest to także droga prowadząca do najbliższego hipermarketu.
5 6 „Przyjazne podwórko”- zagospodarowanie wnętrza blokowego pomiędzy ulicami Św. Trójcy, Drukarską i Rzemieślniczą.  200 000,00 zł Projekt polega na stworzeniu przyjaznego podwórka poprzez zagospodarowanie wnętrza blokowego-wyznaczenie strefy rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży oraz miejsca wypoczynku wśród zieleni dla wszystkich mieszkańców
6 1 Parking na Horyzontalnej.  200 000,00 zł Parking na Horyzontalnej rozwiąże problem braku wolnych miejsc parkingowych i przywróci terenowi estetyczny wygląd. Zadowoli zmotoryzowanych mieszkańców okolicy. Pozbędziemy się śmietniska ze środka osiedla! Zyskamy bezpieczne miejsce na parkowanie naszych aut. Zagłosuj na nasz projekt!
6 2 Siłownia zewnętrzna na terenie zielonym przy Szkole Podstawowej Nr 19 w Legnicy.  200 000,00 zł W ramach projektu powstanie ogólnodostępna siłownia plenerowa, która stanie się doskonałym miejscem aktywnego i przyjemnego wypoczynku mieszkańców dzielnicy, a zwłaszcza dzieci uczęszczających do szkoły. Siłownia usytuowana będzie na otwartym terenie Szkoły Podstawowej Nr 19 przy al. Rzeczypospolitej obok planowanego do realizacji w roku bieżącym, w ramach poprzedniej edycji Legnickiego Budżetu Obywatelskiego, placu zabaw. Stworzone zostanie miejsce, które pozwoli osobom dorosłym i młodzieży spędzać wolny czas w atrakcyjny sposób oraz przyczyni się do aktywizacji społecznej.
6 3 Wymiana nawierzchni ul. Wiejskiej.  200 000,00 zł Wymiana nawierzchni ul Wiejskiej.
6 4 Bezpieczna okolica: Al. Rzeczypospolitej i ul. Jodłowa.  200 000,00 zł Celem projektu jest budowa drogi dojazdowej na wysokości posesji przy al. Rzeczypospolitej 133, a także utwardzenie drogi wewnętrznej i uporządkowanie zieleni wraz z instalacją 2 brakujących latarni w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 19, wiodącego od al. Rzeczypospolitej w stronę przedszkola i osiedla domków jednorodzinnych. Poprawi to komunikację i bezpieczeństwo w tym obszarze.
6 5 Tor do trenowania kolarstwa grawitacyjnego Dirt Park oraz zapętlony tor dla rowerzystów, rolkarzy oraz deskorolek -pump track.  200 000,00 zł Celem projektu jest budowa niewielkiego Dirt Parku ziemnego oraz pumptracku ziemnego o podłożu asfaltowym charakteryzującym się wysoką wytrzymałością w celu zachęcenia młodzieży do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz stworzenia miejsca do rozwijania swoich pasji na rowerze, deskorolkach, rolkach czy hulajnodze
7 1 Przebudowa chodnika przy ul. Paderewskiego 1-11.  200 000,00 zł Projekt przewiduje przebudowę zniszczonej i nieestetycznej nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię z płyt i kostki granitowej nawiązującej do istniejącej nawierzchni chodnika w rejonie Stare Miasto.
7 2 Skwer aktywnego seniora.  200 000,00 zł Budowa placu aktywnego seniora. Skwer w samym centrum miasta, pełniący funkcje wypoczynkową i rekreacyjną. Poprawa funkcjonalności i estetykę otoczenia przyległego Rynku. Budowa placu aktywności z urządzeniami do ćwiczeń, a zarazem osiedlowego miejsca sąsiedzkich spotkań, uatrakcyjni centrum miasta, dla mieszkańców Legnicy, oraz osób odwiedzających miasto turystycznie.
7 3 Poprawienie estetyki miejskiej poprzez rewitalizację terenu zielonego wokół budynku przy ul. Młynarskiej 5.  100 000,00 zł Rewitalizacja terenu zielonego wokół budynku przy ul. Młynarskiej 5 ma na celu podniesienie estetyki miejsca położonego w centrum miasta, wzdłuż reprezentacyjnej ul. NM Panny. Odnowienie zieleni podniesie prestiż dzielnicy oraz zapewni zwiększenie walorów wizualnych miejsca. Zapewni legniczanom, turystom i gościom atrakcyjne otoczenie i miejsce wypoczynku.
7 4 Przebudowa chodnika przy ul. Złotoryjskiej 16/18.  100 000,00 zł Wymiana popękanej nawierzchni chodnika na kostkę betonową.
7 5 Bezpieczny plac zabaw dla uczniów Zespołu Placówek Specjalnych ul. Rycerska 13.  130 000,00 zł Projekt dotyczy budowy placu zabaw przy Zespole Placówek Specjalnych w Legnicy. Wyposażenie placu zabaw w bezpieczne urządzenia sprzyjające aktywności ruchowej umożliwi niepełnosprawnym uczniom, a także dzieciom mieszkającym w pobliżu, czynny wypoczynek, relaks oraz doskonalenie sprawności motorycznej, koordynacji ruchowej i koncentracji uwagi. Przede wszystkim zaś, plac ma zapewnić dzieciom możliwość wspólnej zabawy z rówieśnikami i miłego wypoczynku w bezpiecznym otoczeniu.
8 1 Przebudowa Alei Zwycięstwa w Lasku Złotoryjskim do użytkowania przez mieszkańców Legnicy.  200 000,00 zł Projekt dotyczy udrożnienia, wyrównania, naprawy nawierzchni, usunięcia zarośli oraz montażu latarni parkowych Alei Zwycięstwa biegnącej przez Lasek Złotoryjski, a także montażu słupków blokujących wjazd samochodów na Aleję oraz montażu 2 tablic informacyjnych z planem Lasku. Wykonanie prac pozwoli na bezpieczne i wygodne korzystanie przez mieszkańców – osoby spacerujące również z wózkami i małymi dziećmi, rowerzystów, biegaczy, osoby uprawiające Nordic walkinng.
8 2 Budowa linowego parku dla dzieci przy ul. Oświęcimskiej.  200 000,00 zł Założeniem projektu jest rozbudowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego na Placu Otomana Oertela, przy ulicy Oświęcimskiej. Celem projektu jest stworzenie, w okolicach istniejących konstrukcji parku linowego dla dzieci. Projekt zakłada montaż wysokiej na ok. 8 metrów wieży linowej wraz z dodatkowymi urządzeniami zabawowymi takimi jak: mostki linowe, zjeżdżalnia rurowa, zjeżdżalnia otwarta, drabinki itp.
8 3 Przebudowa ulicy Żeromskiego wraz z chodnikami na odcinku wzdłuż bloku 20 a - 20 c.  200 000,00 zł Projekt przewiduje przebudowę ulicy oraz chodników na długości ok.100 m. komponując ją odpowiednio z istniejącym obszarem zieleni z wyznaczeniem trasy, po której poruszać się będą piesi.
9 1 Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wewnątrz budynków mieszkalnych przy ul. Fredry, Batorego, Głowackiego i Chojnowskiej w Legnicy.  200 000,00 zł Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjno - wypoczynkowe wewnątrz budynków mieszkalnych przy ul. Fredry, Batorego, Głowackiego i Chojnowskiej w Legnicy. Projekt polega na zagospodarowaniu terenu poprzez wyznaczenie strefy rekreacyjnej przeznaczonej w szczególności dla dzieci i osób starszych oraz strefy parkingowej.
9 2 Przebudowa chodników na osiedlu ZOSINEK, w okolicy ulicy Torowej i Batorego.  200 000,00 zł Projekt przewiduje wykonanie remontu sześciu odcinków istniejących na osiedlu Zosinek zlokalizowanych w okolicach ulic Batorego, Fredry, Torowa, Działkowa.
9 3 Wymiana nawierzchni chodników przy ul. Nowogródzkiej 1-8.  200 000,00 zł Wykonanie nawierzchni chodników wzdłuż ulicy Nowogródzkiej1-8. Realizacja projektu zwiększy bezpieczeństwo pieszych, umożliwi poruszanie się osobom starszym, niepełnosprawnym
9 4 Zagospodarowanie terenów zielonych na cele aktywnego wypoczynku - powiększenie istniejącego placu zabaw oraz budowa siłowni plenerowej przy ul. Stanisławowskiej i ul. Drohobyckiej.  200 000,00 zł Zagospodarowanie terenów zielonych na cele aktywnego wypoczynku - powiększenie istniejącego placu zabaw oraz budowa siłowni plenerowej oraz budowa chodnika łączącego ulicę Stanisławowską z ulicą Drohobycką.
9 5 Zagospodarowanie wnętrza podwórzowego ulic: Senatorska, Książęca, Żwirki i Wigury, Św. Wojciecha.  200 000,00 zł Projekt ma na celu stworzenie bezpiecznych warunków przebywania dzieci oraz młodzieży. W obecnych warunkach dzieci bawią się na śmietniku oraz podejmują niebezpieczne wędrówki po dachach garaży. Często bramy są prowizoryczną bramką piłkarską. Powód? Brak innych możliwości spędzania czasu. Realizacja tego projektu będzie początkiem rozwoju podwórka gdyż mieszkańcy zaczną cenić swoje miejsce zamieszkania. To podwórko w jednej z gazet zdobyło miano najbrzydszego podwórka Legnicy. Pora to zmienić. Zachęcamy do glosowania na nasz projekt, ładne, zadbane podwórka zmieniają nas na lepszych i zdrowszych ludzi.
10 1 Budowa drogi wraz z miejscami postojowymi we wnętrzu podwórka przy ulicach Artyleryjska 7/11, Piechoty 9/13, Saperska wraz z chodnikiem.  200 000,00 zł Projekt zakłada wymianę nawierzchni chodnika, odwodnienie trawnika, wymianę nawierzchni drogi oraz utworzenie parkingu dla samochodów osobowych. Powyższe zmiany istotnie ułatwia mieszkańcom codzienne przemieszczanie się i korzystanie z tego terenu.
10 2 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej z mini siłownią przy Gimnazjum nr 5.  200 000,00 zł Na placu przed Gimnazjum nr 5 pokrytym nawierzchnią szutrową powstanie plac pokryty kostką betonową wraz ze stojakami na rowery oraz mini siłownią na terenie zielonym
10 3 Kompleks sportowo-rekreacyjny przy ul. Artyleryjskiej i Piechoty.  200 000,00 zł Kompleks sportowo – rekreacyjny przy ul. Artyleryjskiej i Piechoty” Sport, rekreacja, wypoczynek”.
10 4 Bezpieczny plac zabaw dla dzieci przy ul. Szwoleżerów/Kawaleryjska  200 000,00 zł Projekt przewiduje budowę placu zabaw przy ul. Szwoleżerów/Kawaleryjska
11 1 Przebudowa nawierzchni chodnika obejmująca odcinek ul. Tulipanowej 1 - 1a i ul. Goździkowej.  200 000,00 zł Przebudowa nawierzchni chodnika obejmująca odcinek ul. Tulipanowej 1 - 1a i ul. Goździkowej.
11 2 Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw przy ul. Wielogórskiej 68-74.  200 000,00 zł Projekt przewiduje zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw, przez wykonanie alejek chodnikowych, zainstalowanie elementów małej architektury parkowej (pergole, murki, bulodrom 4x15 m itp.) oraz zadrzewienie niską i wysoką zielenią

 

  • Dwa projekty zostały wycofane na wniosek lidera.

 

Złożony formularz propozycji projektu, po weryfikacji formalnej zaopiniowany zostanie przez Zespół Technicznej Oceny Projektów. W jego skład wejdą przedstawiciele wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta oraz przedstawiciele Zarządu Dróg Miejskich i Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej. Opinia Zespołu będzie zawierać m.in. weryfikację kosztorysów i zakresu robót, ustalenie zgodności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, własności gruntów oraz możliwości realizacji projektu (zadania) w danym roku budżetowym.

Do 27 czerwca ogłoszona zostanie lista projektów dla każdego Obszaru, utworzona przez Zespół Kwalifikacji Projektów, w skład którego wejdą przedstawiciele Rady Miejskiej, legnickich spółdzielni mieszkaniowych, Prezydenta Miasta, Rady Sportu, Rady Pożytku Publicznego, Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, Legnickiej Rady Seniorów oraz Młodzieżowej Rady Miejskiej.

 
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Na stronie używamy skryptów Google Analytics, które korzystają z plików cookie. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z internetowych serwisów Urzędu Miasta Legnicy bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

  

Akceptuje powyższe warunki

EU Cookie Directive Module Information