Raport z prac Zespołu Technicznej Oceny Projektów po II etapie w sprawie wniosków zgłoszonych do Legnickiego Budżetu Obywatelskiego 2021.

 

- 41 projektów uzyskało ocenę pozytywną,

- 19 projektów uzyskało ocenę negatywną (Liderom przysługuje prawo do wniesienia odwołania),

- 8 projektów zostało wycofanych przez wnioskodawców,

- 1 projekt został zgłoszony po wyznaczonym terminie określonym w kalendarzu Legnickiego Budżetu Obywatelskiego.

 

 

Dla Obszaru 1 - Zespół jednogłośnie przyjął 2 zadania:

 

 1. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Pątnowskiej.
 2. Pumptrack dla Legnicy przy ul. Bydgoskiej.

 

Negatywną ocenę otrzymało zadanie:

 

 1. Przebudowa drogi przy garażach i montaż lamp oświetleniowych przy ul. Masarskiej.

15 głosów za odrzuceniem, 1 głos wstrzymujący się.

 

 

 

Dla Obszaru 2 - Zespół przyjął 6 zadań:

 

Jednogłośnie przyjęto 5 zadań:

 

 1. "Przyjazny chodniczek" na zapleczu budynku przy ul. Świętokrzyskiej 8-11.
 2. Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego między ul. Szpakową a ul. Ziemowita.
 3. Przebudowa nawierzchni i oświetlenie chodników pomiędzy ulicami Karkonoską, Warmińską i Pomorską w rejonie "górek"
 4. „Przebudowa wraz z wymianą istniejącego ogrodzenia na terenie Przedszkola Nr 19 w Legnicy, ul. Tatrzańska 11.”
 5. Integracyjny kompleks do wspinaczki i zabawy dla dzieci i młodzieży obok szkoły SP16.

 

Dla zadania:

 

 1. Budowa miejsc parkingowych wzdłuż drogi dojazdowej do basenu Bąbelek, na osiedlu Piekary.

15 głosów za przyjęciem, 1 głos wstrzymujący się.

 

 

Negatywną ocenę otrzymały zadania:

 

 1. Utwardzenie drogi gruntowej przy ul. WANDY pod dojazd do nieruchomości. Zebranie warstwy humusu i wysypanie tłuczniem.

14 głosów za odrzuceniem, 2 głosy wstrzymujące się.

 1. Budowa boiska syntetycznego do koszykówki na terenie szkoły Podstawowej nr 16 ul. Tatrzańska 9 w Legnicy.

15 głosów za odrzuceniem, 1 głos wstrzymujący się.

 

 

 

Dla Obszaru 3 - Zespół przyjął 6 zadań:

 

Jednogłośnie przyjęto 6 zadania:

 

 1. Budowa parku sportowego Arena Piekary przy ul. Armii Krajowej i Okulickiego - miejsca sportu, rekreacji i wypoczynku.
 2. Budowa parkingu na terenie dawnych szaletów miejskich dla mieszkańców osiedla Piekary C przy ulicy Kazimierza Wierzyńskiego.
 3. Przebudowa chodnika w rejonie ul. Armii Krajowej od ul. Kedywu do ul. Tokarzewskiego.
 4. Park Piekary dla każdego - doposażenie parku w aktywny, ekologiczny plac zabaw z huśtawką dla osób na wózkach inwalidzkich i strefą dla młodzieży i dorosłych.
 5. Rewitalizacja terenów zielonych wokół Miejskiego Przedszkola Nr 18 w Legnicy wraz z ogrodzeniem.
 6. Instalacja bezpiecznego, aktywnego przejścia dla pieszych na ulicy Gen. Wł. Sikorskiego (od ulicy Gałczyńskiego do ulicy Kraka, koło kościoła pw. Podwyższenia Krzyża).

 

 

 

Dla Obszaru 4 - Zespół przyjął 7 zadań:

 

 

Jednogłośnie przyjęto 6 zadań:

 

 1. Rozbudowa istniejącego Skateparku przy ul. Cynkowej w Parku Bielańskim - budowa minirampy jako uniwersalnego elementu do jazdy na rolkach, deskorolce, hulajnodze i bmx.
 2. Przebudowa nawierzchni jezdni, chodnika i miejsc parkingowych przed wieżowcem na ul. Heweliusza nr 1-3-5.
 3. Budowa ciągu pieszo-rowerowego między ogródkami działkowymi przy ul.Wielkiej Niedźwiedzicy.
 4. PARK KOPERNIKA - oaza zieleni i spokoju na Koperniku, zagospodarowanie obszaru na cele wypoczynkowe pomiędzy ulicą Galaktyczną, Koziorożca, Górniczą, przy Osi Kartuskiej.
 5. „SŁOTA BEZ KAŁUŻ I BŁOTA” - budowa dodatkowych miejsc postojowych przy ul. Galileusza i Heweliusza.
 6. Przebudowa boiska do piłki nożnej pomiędzy ulicami: Neptuna i Mirandy!

Dla zadania:

 

 1. Przebudowa istniejącego boiska asfaltowego na nawierzchnię syntetyczną typu Streetball przy ul. Wielkiej Niedźwiedzicy i Kasjopei.

15 głosów za przyjęciem, 1 głos wstrzymujący się.

 

 

 

Dla Obszaru 5 - Zespół jednogłośnie przyjął 2 zadania:

 

 1. Rewitalizacja wnętrza podwórzowego w obrębie ulic Drukarska 19-29, Św. Trójcy 7-9a-d, Moniuszki 1/2a-c, Moniuszki 3/6a-e, Żołnierzy II Armii WP 25-27.
 2. Przebudowa nawierzchni podwórza w kwadracie - ul. Drukarska - ul. Św.Trójcy - ul. St. Moniuszki w Legnicy.

 

Negatywną ocenę otrzymało zadanie:

 

 1. Rewitalizacja i rozbudowa zniszczonego placu zabaw w podwórku Świętej Trójcy, Moniuszki, Drukarska, II Armii Wojska Polskiego.

15 głosów za odrzuceniem, 1 głos za przyjęciem.

 

 

 

Dla Obszaru 6 - Zespół jednogłośnie przyjął 1 zadanie:

 

 1. Przebudowa nawierzchni chodnika wzdłuż ulicy Wiązowej oraz stworzenie niezbędnych miejsc parkingowych.

 

 

Negatywną ocenę otrzymało zadanie:

 

 1. Obsadzenie drzewami pasa zieleni przy ul. Bielańskiej. Zespół jednogłośnie odrzucił projekt.

 

 

Dla Obszaru 7 - Zespół przyjął 5 zadań:

 

Jednogłośnie przyjęto 2 zadania:

 

 1. Przebudowa istniejącego placu zbaw dla dzieci w parku miejskim.
 2. "Droga w sercu miasta" - rewitalizacja wnętrza ulic Chojnowska, Rynek i Piekarska w samym sercu miasta.

 

Dla zadania:

 

 1. "Rzeźba muzyczna" twórcy Chóru Madrygał i pomysłodawcy Legnicy Cantat- Henryka Karlińskiego. 
  14 głosów za przyjęciem, 2 głosy przeciw.

 

 1. Mała architektura w Parku Miejskim w Legnicy - Orzeł Biały.
  9 głosów za przyjęciem, 4 głosy przeciw, 3 głosy wstrzymujące się.

 

 1. Zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic Jordana – Powstańców Śląskich - Zielonej na miejsce rekreacyjne.

         15 głosów za przyjęciem, 1 głos wstrzymujący się.

 

 

Negatywną ocenę otrzymały zadania:

 

 1. Przebudowa podwórka przy ulicy Zielonej 1-2-3 od strony ulicy Złotego Florena.

15 głosów za odrzuceniem, 1 głos wstrzymujący się.

 

 1. "Postaw na głęboki oddech" - budowa tężni solankowej z infrastrukturą wypoczynkową na działce przy ul. Zielonej i Powstańców Śląskich.

Zespół jednogłośnie odrzucił projekt.

 

 1. Psi park w Parku Miejskim (Działka 0016.339/4)

15 głosów za odrzuceniem, 1 głos wstrzymujący się.

 

 1. Psi park w Parku Miejskim (Działka 0016.329/4)

15 głosów za odrzuceniem, 1 głos za przyjęciem.

 

 1. Skwer w samym Centrum Miasta.

15 głosów za odrzuceniem, 1 głos za przyjęciem.

 

 1. Parking wraz architekturą zieleni vis a vis McDonalda.

15 głosów za odrzuceniem, 1 głos wstrzymujący się.

 

 

 

Dla Obszaru 8 - Zespół jednogłośnie przyjął 2 zadania:

 

 1. Przebudowa podwórza u zbiegu ulic Złotoryjskiej, Kolbego oraz Wyspiańskiego - „Nowoczesny Tarninów”.
 2. Organizacja Rodzinnego Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy ulicy Kubusia Puchatka 2 w Legnicy.

 

 

Negatywną ocenę otrzymały zadania:

 

 1. Przebudowa drogi przy garażach i montaż lamp oświetleniowych przy ul. Inwalidów.

15 głosów za odrzuceniem, 1 głos wstrzymujący się.

 

 1. Zagospodarowanie podwórza w obrębie ulic: W. Andersa, Wojska Polskiego, M. Rataja, E. Orzeszkowej.

15 głosów za odrzuceniem, 1 głos za przyjęciem.

 

 1. Modernizacja skweru do gry w piłkę nożną, siatkową oraz koszykówkę, budowa miejsc parkingowych pomiędzy ulicami Traugutta, Chłapowskiego i Roosevelta - dalszy ciąg inwestycji.

15 głosów za odrzuceniem, 1 głos za wstrzymujący się.

 

 

  

Dla Obszaru 9 - Zespół jednogłośnie przyjął 6 zadań:

 

 1. Budowa siłowni z elementami parku kalistenicznego w pobliżu Miejskiego Przedszkola nr 16.
 2. Zagospodarowanie terenów zielonych na cele aktywnego wypoczynku - budowa boiska sportowego przy placu zabaw przy ul. Stanisławowskiej, wykonanie oświetlenia wzdłuż ciągu pieszego łączącego ul. Stanisławowską z ul. Drohobycką.
 3. Przebudowa chodnika przy ul. Nowogródzkiej 1-8 i Krzemienieckiej 2-8, oświetlenie ciągu pieszego łączącego ul. Stanisławowską z ul. Drohobycką. Zagospodarowanie terenu przy istniejącym placu zabaw.
 4. Budowa wybiegu dla psów na terenach zielonych między torami a rzeką Pawłówką.
 5. Budowa chodnika przy ul. Działkowej.
 6. Budowa skweru z elementami małej architektury przy zbiegu ulic Żwirki i Wigury oraz Jagiellońskiej.

 

 

Negatywną ocenę otrzymało zadanie:

 

 

 1. Kraina zabaw dla dzieci i rekreacji dla dorosłych przy ul. Jagiellońska – Franciszkańska.

15 głosów za odrzuceniem, 1 głos za przyjęciem zadania.

 

 

 

Dla Obszaru 10 - Zespół jednogłośnie przyjął 3 zadania:

 

 1. Przebudowa drogi dojazdowej (wewnętrznej) w obrębie ul. Złotoryjskiej i ul. Sejmowej.
 2. POMAGAMY PRZETRWAĆ SCHRONISKOWYM ZWIERZAKOM BEZDOMNOŚĆ.
 3. Legniczanie razem głosują! Koci Azyl i Psi Wybieg budują! Rozbudowa schroniska dla zwierząt.

 

 

Negatywną ocenę otrzymało zadanie:

 

 1. Rozbudowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego przy ul. Artyleryjskiej - Piechoty

15 głosów za odrzuceniem, 1 głos wstrzymujący się.

 

 

Dla Obszaru 11 - Zespół jednogłośnie przyjął 1 zadanie:

 

 1. Chodnik i Zielony Skwer na Goździkowej.

 

 

Negatywną ocenę otrzymały zadania:

 

 1. Remont parkingu przy ul. Wielogórskiej.

14 głosów za odrzuceniem, 2 głosy wstrzymujące się.

 

 1. "BEZPIECZNY SIENKIEWICZ - system monitoringu Osiedla wraz ze strefą bezpłatnego Internetu na obszarze osiedlowego centrum sportowo - rekreacyjnego u zbiegu ulic Malwowej i Goździkowej".

14 głosów za odrzuceniem, 2 głosy wstrzymujące się.

 

 1. Chodnik ul. Gniewomierska

15 głosów za odrzuceniem, 1 głos wstrzymujący się.

 

 

 

Raport z prac Zespołu Technicznej Oceny Projektów po III etapie w sprawie wniosków zgłoszonych do Legnickiego Budżetu Obywatelskiego 2021.

 

Zgodnie z § 9 ust. 1 Uchwały Nr VI/95/19 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad Legnickiego Budżetu Obywatelskiego jako szczególnej formy konsultacji społecznych w przypadku uzyskania przez projekt oceny negatywnej, Lider może złożyć umotywowane odwołanie do Prezydenta Legnicy.

W ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego 2021 wpłynęło sześć odwołań. Ocena negatywna w przypadku pięciu projektów została utrzymana w mocy. Natomiast w przypadku jednego projektu Zespół Technicznej Oceny Projektów uwzględnił odwołanie wnioskodawcy.

 

 

„Rewitalizacja i rozbudowa zniszczonego placu zabaw w podwórku Świętej Trójcy, Moniuszki, Drukarska, II Armii Wojska Polskiego”.

 

W głosowaniu wzięło udział 7 osób. Projekt został odrzucony z listy projektów rekomendowanych do głosowania w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego 2021 większością głosów. 5 osób głosowało za odrzuceniem projektu, 2 osoby wstrzymały się od głosu.

 

„Przebudowa podwórka przy ulicy Zielonej 1-2-3 od strony ulicy Złotego Florena”

W głosowaniu wzięło udział 7 osób. Projekt został odrzucony listy projektów rekomendowanych do głosowania w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego 2021 większością głosów. 5 osób głosowało za odrzuceniem projektu, 2 osoby wstrzymały się od głosu.

 

„Zagospodarowanie podwórza w obrębie ulic: W. Andersa, Wojska Polskiego, M. Rataja, E. Orzeszkowej”.

 

W głosowaniu wzięło udział 7 osób. Projekt został przyjęty w zmienionym zakresie do listy projektów rekomendowanych do głosowania w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego 2021 większością głosów. 5 osób głosowało za przyjęciem projektu, 1 osoba wstrzymała się od głosu, 1 osoba głosowała za odrzuceniem projektu.

 

Nowa nazwa projektu „Przebudowa wjazdu od ulicy Rataja na obszar wspólny w kwadracie ulic : Andersa, Wojska Polskiego, Orzeszkowej , Rataja”

 

 

„Rozbudowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego przy ul. Artyleryjskiej – Piechoty”

 

W głosowaniu wzięło udział 7 osób. Projekt został odrzucony z listy projektów rekomendowanych do głosowania w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego 2021 większością głosów. 5 osób głosowało za odrzuceniem projektu, 1 osoba wstrzymała się od głosu, 1 osoba głosowała przeciwko odrzuceniu projektu.

 

„Kraina zabaw dla dzieci i rekreacji dla dorosłych przy ul. Jagiellońska – Franciszkańska”

 

W głosowaniu wzięło udział 7 osób. Projekt został odrzucony z listy projektów rekomendowanych do głosowania w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego 2021 większością głosów. 5 osób głosowało za odrzuceniem projektu, 1 osoba wstrzymała się od głosu, 1 osoba głosowała przeciwko odrzuceniu projektu.

 

„Budowa boiska syntetycznego do koszykówki na terenie szkoły Podstawowej nr 16 ul. Tatrzańska 9 w Legnicy”.

 

W głosowaniu wzięło udział 7 osób. Projekt został jednogłośnie odrzucony z listy projektów rekomendowanych do głosowania w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego 2021.

 

Dodatkowo:

- Projekt pn. „Przebudowa chodnika przy ul. Nowogródzkiej 1-8 i Krzemienieckiej 2-8, oświetlenie ciągu pieszego łączącego ul. Stanisławowską z ul. Drohobycką. Zagospodarowanie terenu przy istniejącym placu zabaw został wycofany przez wnioskodawcę.

 
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Na stronie używamy skryptów Google Analytics, które korzystają z plików cookie. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z internetowych serwisów Urzędu Miasta Legnicy bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

  

Akceptuje powyższe warunki

EU Cookie Directive Module Information