Wyniki wyborów


Po trwającym w dniach 14-21 października 2013 r. głosowaniu mieszkańców Zespół Kwalifikacji Projektów (zadań) Legnickiego Budżetu Obywatelskiego dokonał (22 października) podliczenia głosów oddanych na poszczególne zadania inwestycyjne na terenie 10 obszarów miasta. Oto wyniki zawarte w protokole z prac Zespołu:

Łączne głosowało: 6198 osób, w tym 381 głosów nieważnych

 

I Liczba oddanych głosów w danym Obszarze:

L.p.

Obszar nr:

Liczba oddanych głosów

1.

Obszar nr 1 – PÓŁNOCNY

480

2.

Obszar nr 2 – PIEKARY 1

352

3.

Obszar nr 3 – PIEKARY 2

804

4.

Obszar nr 4 – KOPERNIK

633

5.

Obszar nr 5 – ZAKACZAWIE

337

6.

Obszar nr 6 – REJON AL. RZECZYPOSPOLITEJ + REJON POŁUDNIOWY

1145

7.

Obszar nr 7 – STARE MIASTO

346

8.

Obszar nr 8 – TARNINÓW

720

9.

Obszar nr 9 – FABRYCZNA

568

10.

Obszar nr 10 – ASNYKA

432

 

RAZEM

5817

 

II Liczba zdobytych punktów przez poszczególne projekty (zadania):

L.p.

Nazwa projektu (zadania)

Liczba zdobytych punktów

Wartość zadania

Obszar nr 1 – PÓŁNOCNY

1.

Modernizacja placu zabaw i boisk przy ul. Pątnowskiej

246

100 000 zł

2.

Budowa chodnika przy ul. Struga oraz montaż progów zwalniających

363

196 000 zł

3.

Budowa placu zabaw przy ul. Piątnickiej

48

100 000 zł

4.

Budowa placu zabaw i miejsca spotkań przy
ul. Cisowej

368

200 000 zł

5.

„Wszystkie dzieci nasze są". Plac zabaw dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej nr 2

1375

189 380 zł

Obszar nr 2 – PIEKARY 1

1.

Przebudowa łącznika drogi na odcinku od hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 16 do ul. Tatrzańskiej

877

200 000 zł

2.

Termomodernizacja (etap II) segmentu A - Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 przy ul. Mazowieckiej 3

883

200 000 zł

Obszar nr 3 – PIEKARY 2

1.

„Sportowe miasteczko" - plac zabaw i teren rekreacyjny przy ulicy Wierzyńskiego, Gałczyńskiego i Piłsudskiego -
w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 20

2166

200 000 zł

2.

Park rekreacyjno-sportowy przy SP 20 - siłownia plenerowa, plac zabaw, park

1351

200 000 zł

3.

Przebudowa chodnika wraz z terenem zielonym przy
ul. Witkiewicza 9-13, 15-17 w Legnicy

167

88 000 zł

4.

Przebudowa chodnika wraz z terenem zielonym przy
ul. Gałczyńskiego 24-36 i wykonanie chodnika na terenie zielonym przy ul. Gałczyńskiego 45 celem połączenia z ciągiem pieszym ul. Piłsudskiego w L-cy

161

116 100 zł

5.

Przebudowa nawierzchni chodnika w ciągu ulicy Staffa na odcinku od ul. C.K. Norwida do ul. S.I. Witkiewicza

167

94 000 zł

Obszar nr 4 – KOPERNIK

1.

Przebudowa chodnika przy ul. Koziorożca 1-3-5

265

30 000 zł

2.

Przebudowa traktu dla pieszych w ciągu Osi Kartuskiej (od ul. Gwiezdnej do ul. Galaktycznej)

555,5

200 000 zł

3.

Budowa chodnika od ulicy Andromedy do ulicy Górniczej

875

72 000 zł

4.

Plac zabaw przy Parku Bielańskim

469,5

200 000 zł

5.

Budowa placu zabaw „Wioska Słowiańska"

1000

200 000 zł

Obszar nr 5 – ZAKACZAWIE

1.

Budowa chodników, infrastruktury lokalnej, nasadzenie zieleni. Budowa szachownicy na placu wypoczynkowym

244

54 500 zł

2.

Rewitalizacja podwórka w obrębie ulic Wrocławska/ Daszyńskiego/ Czarnieckiego/ Kazimierza Wielkiego polegająca na stworzeniu placu rekreacyjnego, nasadzeniu roślinności wysokiej i niskiej

798

58 000 zł

3.

Zagospodarowanie podwórka w obrębie ulic Moniuszki, Drukarskiej, Świętej Trójcy (plac zabaw z częścią rekreacyjną dla mieszkańców)

514

34 000 zł

4.

Plac zabaw dla dzieci przy ul. Rzemieślniczej 3

129

180 000 zł

Obszar nr 6 – REJON AL. RZECZYPOSPOLITEJ + REJON POŁUDNIOWY

1.

Wyłożenie kostką brukową odcinka drogi dojazdowej (wjazdu) na posesję położoną przy Al. Rzeczypospolitej 133

178

23 000 zł

2.

Plac zabaw dla dzieci przy ul. Wielogórskiej

647

50 600 zł

3.

Bezpieczne miejsce parkowania - parking przy Al. Rzeczypospolitej 129

932

200 000 zł

4.

Przebudowa drogi gruntowej przy ulicy Jacka Malczewskiego

73

200 000 zł

5.

Boisko do piłki nożnej przy ul. Goździkowej
(os. Sienkiewicza)

1704

50 000 zł

6.

Modernizacja i remont parkingu na osiedlu „Wielka Woda" przy ul. Wielogórskiej

265

200 000 zł

7.

Przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Ogrodowej, Słonecznej i Al. Rzeczypospolitej

1213

200 000 zł

8.

„Oświetlenie ulicy" - wykonanie oświetlenia przy budynku Okrężna 17-19-21. Zamontowanie lamp oraz przebudowa chodnika

291

80 000 zł

9.

Budowa nowego i przebudowa starego chodnika na osiedlu przy ul. Wielogórskiej

181

55 000 zł

10.

Budowa parkingu. Legnica, ul. Kwiatkowskiego

252

140 000 zł

Obszar nr 7 – STARE MIASTO

1.

„Szachowy zaułek" w Parku Miejskim

122

60 000 zł

2.

Przebudowa nawierzchni Alei Oswobodzenia w Parku Miejskim

72

200 000 zł

3.

Budowa Placu Zabaw pomiędzy ulicami Młynarską, Środkową i Grodzką

530

165 200 zł

4.

Przebudowa chodnika przy ul. Senatorskiej wzdłuż Szkoły Podstawowej nr 4

515

40 000 zł

5.

Przebudowa ciągu pieszego - chodnika na ul. Parkowej od
nr 1-14

243

50 000 zł

6.

Parkowy Plac Taneczny „Patelnia" wraz z biblioteką na szezlongach

Wycofany przez wnioskodawcę

7.

Budowa skweru miejskiego przy ulicy Środkowej zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszaru Staromiejskiego Centrum Legnicy

207

200 000 zł

Obszar nr 8 – TARNINÓW

1.

Budowa placu zabaw przy osiedlu TBS (Aleja Zwycięstwa)

634

200 000 zł

2.

Plac zabaw i rekreacji rodzinnej „Sportowy Tarninów" - przy MCK, ul. Rataja 24

542

126 000 zł

3.

Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Kościuszki 8 i 9

214

80 000 zł

4.

Budowa oświetlenia dla ulicy Jasińskiego

133

45 000 zł

5.

Przebudowa ul. Żeromskiego na odcinku od skrzyżowania
z ul. Marcinkowskiego do rozgałęzienia ul. Żeromskiego

983

200 000 zł

6.

Przebudowa boiska oraz placu zabaw przy ulicy Oświęcimskiej w Legnicy

980

200 000 zł

7.

Przebudowa nawierzchni wjazdu z ul. Rataja (działka nr 714/4)

151

60 000 zł

Obszar nr 9 – FABRYCZNA

1.

Przebudowa odwodnienia wraz z niezbędną przebudową chodników w obr. skrzyżowania Batorego - Działkowa – Krótka

108

200 000 zł

2.

Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Stanisławowskiej wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych

1320

175 000 zł

3.

Budowa placu zabaw na podwórzu w obrębie ulic Działkowej, Św Wojciecha, Żwirki i Wigury. Stworzenie placu zabaw, nasadzenie roślinności wysokiej i niskiej

432

200 000 zł

4.

Plac zabaw dla dzieci przy ul. Franciszkańskiej

417

200 000 zł

5.

Rewitalizacja podwórka pomiędzy ulicami Żwirki
i Wigury, Senatorską i Jagiellońską (w zakresie placu zabaw, zieleni, ławek i infrastruktury)

563

200 000 zł

Obszar nr 10 – ASNYKA

1.

Budowa parkingu wraz z chodnikiem w pasie drogi powiatowej - ulicy Marynarskiej w Legnicy (od ul. Asnyka do ul. Artyleryjskiej, na wysokości Kościoła p.w. św. Tadeusza)

664

200 000 zł

2.

Plac zabaw dla dzieci "Puchatek"

233

200 000 zł

3.

Zagospodarowanie zaniedbanego podwórka w obrębie ulic Lotniczej, Hutników, Sejmowej i Złotoryjskiej

234

200 000 zł

4.

Budowa chodnika wraz z parkingami przy ul. Marynarskiej
w Legnicy, od ul. Lotniczej do ul. Artyleryjskiej (po stronie Szkoły Podstawowej nr 9)

1029

200 000 zł

 

 

Lista projektów rekomendowanych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego-Partycypacyjnego miasta Legnicy w 2014 roku wraz z szacunkowymi kwotami ich realizacji
W dniu 22 października 2013 r. Zespół Kwalifikacji Projektów (zadań) na podstawie protokołu zbiorczego sporządził listę projektów rekomendowanych do realizacji wraz z ich szacunkowymi kosztami w 2014 roku dla poszczególnych obszarów miasta.

Obszar nr 1 – PÓŁNOCNY
„Wszystkie dzieci nasze są”. Plac zabaw dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej nr 2
Kwota: 189.380,00 zł

Obszar nr 2 – PIEKARY 1
Termomodernizacja (etap II) segmentu A - Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 przy
ul. Mazowieckiej 3
Kwota: 200.000,00 zł

Obszar nr 3 – Piekary 2
„Sportowe miasteczko” - plac zabaw i teren rekreacyjny przy ulicy Wierzyńskiego, Gałczyńskiego i Piłsudskiego - w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 20
Kwota: 200.000,00 zł

Obszar nr 4 – KOPERNIK
Budowa placu zabaw „Wioska Słowiańska”
Kwota: 200.000,00 zł

Obszar nr 5 – ZAKACZAWIE
1. Rewitalizacja podwórka w obrębie ulic Wrocławska/Daszyńskiego/Czarnieckiego/Kazimierza Wielkiego polegająca na stworzeniu placu rekreacyjnego, nasadzeniu roślinności wysokiej i niskiej
Kwota: 58.000,00 zł
2. Zagospodarowanie podwórka w obrębie ulic Moniuszki, Drukarskiej, Świętej Trójcy (plac zabaw z częścią rekreacyjną dla mieszkańców)
Kwota: 34.000,00 zł
3. Budowa chodników, infrastruktury lokalnej, nasadzenie zieleni. Budowa szachownicy na placu wypoczynkowym
Kwota: 54.500,00 zł

Obszar nr 6 – REJON AL. RZECZYPOSPOLITEJ + REJON POŁUDNIOWY
1. Boisko do piłki nożnej przy ul. Goździkowej (os. Sienkiewicza)
Kwota: 50.000,00 zł
2. Plac zabaw dla dzieci przy ul. Wielogórskiej
Kwota: 50.600,00 zł
3. „Oświetlenie ulicy” - wykonanie oświetlenia przy budynku Okrężna 17-19-21. Zamontowanie lamp oraz przebudowa chodnika
Kwota: 80.000,00 zł

Obszar nr 7 – STARE MIASTO
1. Budowa Placu Zabaw pomiędzy ulicami Młynarską, Środkową i Grodzką
Kwota: 165.200,00 zł
2. Przebudowa chodnika przy ul. Senatorskiej wzdłuż Szkoły Podstawowej nr 4
Kwota: 40.000,00 zł

Obszar nr 8 – TARNINÓW
Przebudowa ul. Żeromskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Marcinkowskiego do rozgałęzienia ul. Żeromskiego
Kwota: 200.000,00 zł

Obszar nr 9 – FABRYCZNA
Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Stanisławowskiej wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych
Kwota: 175.000,00 zł

Obszar nr 10 – ASNYKA
Budowa chodnika wraz z parkingami przy ul. Marynarskiej w Legnicy, od ul. Lotniczej do ul. Artyleryjskiej (po stronie Szkoły Podstawowej nr 9)
Kwota: 200.000,00 zł

 

Aneksem do protokołu z głosowania na projekty w ramach
Legnickiego Budżetu Obywatelskiego wprowadzono następujące zmiany:

Łączne głosowało: z 6198 na 6207 osób, w tym 381 głosów nieważnych

I Liczba oddanych głosów w danym Obszarze:

L.p.

Obszar nr:

Liczba oddanych głosów

1.

Obszar nr 1 – PÓŁNOCNY

480

2.

Obszar nr 2 – PIEKARY 1

352

3.

Obszar nr 3 – PIEKARY 2

804

4.

Obszar nr 4 – KOPERNIK

633

5.

Obszar nr 5 – ZAKACZAWIE

337

6.

Obszar nr 6 – REJON AL. RZECZYPOSPOLITEJ + REJON POŁUDNIOWY

z 1145 na 1146

7.

Obszar nr 7 – STARE MIASTO

346

8.

Obszar nr 8 – TARNINÓW

z 720 na 728

9.

Obszar nr 9 – FABRYCZNA

568

10.

Obszar nr 10 – ASNYKA

432

 

RAZEM

z 5817 na 5826

II Liczba zdobytych punktów przez poszczególne projekty (zadania):

Obszar nr 6 – REJON AL. RZECZYPOSPOLITEJ + REJON POŁUDNIOWY

1.

Wyłożenie kostką brukową odcinka drogi dojazdowej (wjazdu) na posesję położoną przy Al. Rzeczypospolitej 133

178

23 000 zł

2.

Plac zabaw dla dzieci przy ul. Wielogórskiej

647

50 600 zł

3.

Bezpieczne miejsce parkowania - parking przy Al. Rzeczypospolitej 129

z 932 na 921

200 000 zł

4.

Przebudowa drogi gruntowej przy ulicy Jacka Malczewskiego

73

200 000 zł

5.

Boisko do piłki nożnej przy ul. Goździkowej
(os. Sienkiewicza)

z 1704 na 1707

50 000 zł

6.

Modernizacja i remont parkingu na osiedlu ,,Wielka Woda" przy ul. Wielogórskiej

265

200 000 zł

7.

Przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Ogrodowej, Słonecznej i Al. Rzeczypospolitej

z 1213 na 1228

200 000 zł

8.

,,Oświetlenie ulicy" - wykonanie oświetlenia przy budynku Okrężna 17-19-21. Zamontowanie lamp oraz przebudowa chodnika

z 291 na 278

80 000 zł

9.

Budowa nowego i przebudowa starego chodnika na osiedlu przy ul. Wielogórskiej

181

55 000 zł

10.

Budowa parkingu. Legnica, ul. Kwiatkowskiego

252

140 000 zł

Obszar nr 8 – TARNINÓW

1.

Budowa placu zabaw przy osiedlu TBS (Aleja Zwycięstwa)

634

200 000 zł

2.

Plac zabaw i rekreacji rodzinnej ,,Sportowy Tarninów" - przy MCK, ul. Rataja 24

z 542 na 537

126 000 zł

3.

Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Kościuszki 8 i 9

214

80 000 zł

4.

Budowa oświetlenia dla ulicy Jasińskiego

z 133 na 128

45 000 zł

5.

Przebudowa ul. Żeromskiego na odcinku od skrzyżowania
z ul. Marcinkowskiego do rozgałęzienia ul. Żeromskiego

z 983 na 1011

200 000 zł

6.

Przebudowa boiska oraz placu zabaw przy ulicy Oświęcimskiej w Legnicy

z 980 na 965

200 000 zł

7.

Przebudowa nawierzchni wjazdu z ul. Rataja (działka nr 714/4)

151

60 000 zł

         

Powyższe zmiany nie wpłynęły na końcowe wyniki głosowania. Lista zadań rekomendowanych do realizacji w ramach Legnickiego Budżetu Obywatelskiego w roku 2014 pozostaje bez zmian.

 
Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Na stronie używamy skryptów Google Analytics, które korzystają z plików cookie. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z internetowych serwisów Urzędu Miasta Legnicy bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

  

Akceptuje powyższe warunki

EU Cookie Directive Module Information