Lista zgłoszonych projektów


 

Obszar 1 – Północny

 1. Wykonanie trwałej nawierzchni ul. Skośnej.
  Utwardzenie kostką betonową lub granitową ulicy Skośnej (między ulicami Głogowską i Słubicką) wraz z modernizacją oświetlenia i wyznaczeniem drogi dla rowerów.
 2. Modernizacja placu zabaw i boisk przy ul. Pątnowskiej.
  Dobudowanie i zagospodarowanie istniejących obiektów sportowych: boisk do piłki nożnej oraz piłki siatkowej - wytyczenie i wyrównanie powierzchni, nowe ławki. Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci - ogrodzenie placu oraz wyposażenie w nowe urządzenia i ławki.
 3. Wykonanie chodnika i 3 progów zwalniających przy ul. Struga.
  Budowa chodnika na ulicy Struga (odcinek prostopadły do ulicy Poznańskiej) i 3 progów zwalniających.
 4. Reaktywacja placu zabaw przy ul. Piątnickiej.
  Uporządkowanie oraz wyposażenie placu zabaw w nowe urządzenia m.in. karuzelę, zjeżdżalnie dla najmłodszych oraz urządzenia wspinaczkowe, boisko do siatkówki lub badmintona dla starszych dzieci. Ogrodzenie terenu i wyposażenie go w ławki.
 5. Budowa placu zabaw przy ul. Chocianowskiej.
  Utworzenie placu zabaw przy ul. Chocianowskiej (przy budynku mieszkaniowym. ul. Chocianowska 4a/b/c oraz wyposażenie w następujące urządzenia: piaskownicę, podwójne huśtawki, karuzelę okrągłą, karuzelę krzyżową, tzw. „sprężynowce”, autobusu „ogórek”, zestawu zjeżdżalni i pomostów, altany z zadaszeniem oraz ławek.
 6. Rewitalizacja i modernizacja placu zabaw i miejsca spotkań sąsiedzkich przy ul. Cisowej (lokalizacja: Legnica - 0004 Czarny Dwór, wejście od ulicy Cisowej).
  Stworzenie ogólnodostępnego placu zabaw oraz miejsca spotkań dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Projekt obejmuje przygotowanie terenu, zakup wyposażenia i jego montaż oraz nasadzenia zieleni.
 7. „Wszystkie dzieci nasze są”. Plac zabaw dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2.
  Utworzenie na terenie Szkoły Podstawowej przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej przeznaczonej dla całych rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci. Zakup oraz montaż urządzeń do zabawy (przeplotnie, huśtawki, tory sprawnościowe), budowa elementów małej architektury m.in pergole, trejaże z ławkami.Obszar 2 – Piekary 1

 1. Przebudowa łącznika drogi na odcinku od hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 16 do ul. Tatrzańskiej.
  Przebudowa odcinka drogi o dł. ok. 100 m i szer. 4,5 m z korektą łuków przy ul. Tatrzańskiej oraz wymiana nawierzchni betonowej na betonową kostkę brukową.
 2. Termomodernizacja (etap II) segmentu a - Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 przy ul. Mazowieckiej 3.
  Termomodernizacja części segmentu A w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Legnicy obejmuje ścianę szczytową (od strony przedszkola) o pow. 160 m2 wraz z wymianą stolarki okiennej.
 3. Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego.
  Budowa sygnalizacji świetlnej na istniejącym przejściu dla pieszych usytuowanym na ul gen. Władysława Sikorskiego (przy zbiegu z ul. Kraka i ul. K. I. Gałczyńskiego). Proponowana sygnalizacja świetlna uruchamiana przyciskiem.
 4. Przystosowanie Basenu Kąpielowego „Bąbelek” przy ul. Mazowieckiej 3 w Legnicy do wykorzystania bardziej przyjaznych zdrowiu technologii oczyszczania i dezynfekowania wody.
  Celem projektu jest przystosowanie basenu przy ul. Mazowieckiej 3 w Legnicy do wymogów technologii wykorzystującej inne, przyjazne zdrowiu, metody oczyszczania wody.
 5. Rozbudowa (o obszar Piekar „A” i „0” , Piekar Wielkich) Miejskiego Publicznego Darmowego Dostępu do Internetu - „HOT - Spot`y' pn.: „LEGMAN”.
  Rozbudowa istniejącej sieci miejskiego publicznego darmowego dostępu do internetu dodatkowo o obszar osiedla Piekary A i D oraz Piekar Wielkich w oparciu o sieć nadajników bezprzewodowych.Obszar 3 – Piekary 2

 1. „Sportowe miasteczko” - plac zabaw i teren rekreacyjny w sąsiedztwie Szkoły Nr 20.
  Zaprojektowanie oraz realizacja placu zabaw dla dzieci młodszych i starszych oraz terenu rekreacyjnego (alejki, ławki, zieleń) dla wszystkich mieszkańców Osiedla.
 2. „Ćwicz, baw się i odpoczywaj na świeżym powietrzu”. Budowa siłowni plenerowej wraz z placem zabaw dla dzieci na terenie przy. ul. Gałczyńskiego/ Piłsudskiego/ Wierzyńskiego (tył Szkoły Podstawowej nr 20).
  Budowa siłowni. Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń - ok. 20 zestawów. Proponowane urządzenia: twister, wioślarz, odwodziciel, wahadło, biegacz, prasa nożna, wyciąg górny, poręcze, koła tai-chi, ławeczka, jeździec, podnosiciel nóg, ławeczka, rowerek, orbiter. Budowa placu zabaw z ogrodzeniem: zakup i montaż bujaków na sprężynie, łańcuchowych huśtawek dwuosobowych, huśtawek wagowych, przeplotni, zjeżdżalni, piaskownicy i domku. Projekt zakłada również nasadzenia drzew, wyposażenie w oświetlenie i ławki - jako ogólnodostępnego terenu wypoczynku i rekreacji dla wszystkich mieszkańców.
 3. Przebudowa chodnika wraz z terenem zielonym przy. ul. Witkiewicza 9-13, 15-17 w Legnicy.
  Przebudowa odcinka chodnika na ul. Witkiewicza od klatki 9 do 17 (dł. 222 mb i szer. 2,2 m. Zdjęcie warstwy betonowej i ułożenie nawierzchni z kostki typu polbruk. Wykonanie chodnika na terenie zielonym od ul. Gałczyńskiego w kierunku przystanku autobusowego na ul. Piłsudskiego o dł. 31 m i szer. 2,2 m.
 4. Przebudowa chodnika wraz z terenem zielonym przy ul. Gałczyńskiego 24-36 i wykonanie chodnika na terenie zielonym przy ul. Gałczyńskiego 45 celem połączenia z ciągiem pieszym ul. Piłsudskiego w L-cy.
  Przebudowa odcinka chodnika na ul. Gałczyńskiego od klatki 24 do klatki 34 o dł. 231 mb i szer. 2,2 oraz wykonanie trzech miejsc na zatoki postojowe - na terenach zielonych. Przebudowa obejmuje zdjęcie nawierzchni betonowej i ułożenie nawierzchni z kostki typu polbruk.
 5. Budowa parku. Legnica al. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
  Budowa parku przy al. Piłsudskiego z wykorzystaniem terenów zielonych za Zespołem Szkół Integracyjnych do ul. Gałczyńskiego. Projekt obejmuje nowe nasadzenia drzew, krzewów, wytyczenie alejek oraz zakup i montaż ławek, jak również stworzenie placu zabaw dla dzieci, skateparku oraz montaż stolików szachowych.
 6. Przebudowa nawierzchni chodnika w ciągu ulicy Staffa na odcinku od ul. C.K. Norwida do ul. S.I. Witkiewicza.
  Wymiana istniejącej nawierzchni chodnika w ciągu ul. Staffa.Obszar 4 - Kopernik

 1. Remont chodnika przy ul. Koziorożca 1-3-5.
  Remont chodnika wzdłuż bloku przy ul. Koziorożca 1-3-5 oraz remont dojścia do budynku.
 2. Remont traktu dla pieszych w ciągu Osi Kartuskiej.
  Remont nawierzchni traktu dla pieszych między ulicami Gwiezdną - Galaktyczną - Neptuna i Wielkiej Niedźwiedzicy (Etap 1 - odcinek między ulicami Gwiezdną i Galaktyczną).
 3. Budowa chodnika od ulicy Andromedy do ulicy Górniczej.
  Budowa chodnika przylegającego do ogrodzenia Miejskiego Przedszkola Specjalnego dla Dzieci z Zezem i Niedowidzeniem od ul. Andromedy do ul. Górniczej.
 4. Plac zabaw przy Parku Bielańskim.
  Doposażenie Parku Bielańskiego w urządzenia zabawowe dla małych dzieci oraz elementy siłowni dla młodzieży i dorosłych. Projekt obejmuje wykonanie podłoża oraz ogrodzenie terenu.
 5. Budowa placu zabaw „Wioska Słowiańska”.
  Odbudowa placu zabaw „Wioska Słowiańska”. Wioska otoczona palisadą z drewnianych kołków, w mosty, przejścia, domki , zjeżdżalnie i inne atrakcje. Projekt obejmuje również umieszczenie nowoczesnych urządzeń opartych na gumach, sprężynach itp. a także huśtawki, karuzele i piaskownica dla najmłodszych na placu poniżej palisady.Obszar 5 – Zakaczawie

 1. „Przestrzeń rekreacyjna” - zagospodarowanie terenu w obrębie ulic: Kartuska - Daszyńskiego - Czarnieckiego. Stworzenie placu zabaw, strefy składowania odpadów, zamontowanie oświetlenia, nasadzenie roślinności wysokiej i niskiej.
  Zagospodarowanie terenu w trójkącie ulic: Kartuska - Daszyńskiego - Czarnieckiego, gdzie projektowana jest lokalizacja: strefy parkingowej, strefy zielonej (plac zabaw dla dzieci i miejsce wypoczynku dla dorosłych zlokalizowane w centralnej części, zabudowa przestrzeni z pojemnikami na odpady).
 2. Budowa wiaty, chodników, infrastruktury lokalnej, nasadzenie zieleni. Budowa - szachownicy na placu wypoczynkowym.
  Utwardzenie terenu, budowa wiaty (zadaszenie śmietnika), budowa chodnika, oświetlenia i szlabanu regulującego wjazdy i wyjazdy na podwórze, montaż ławki oraz szachownicy na placu rekreacyjnym - na terenie wnętrza blokowego ograniczonego ulicami Moniuszki, Drukarskiej i Św. Trójcy.
 3. Rewitalizacja podwórka w obrębie ulic Wrocławska/ Daszyńskiego/Czarnieckiego/Kazimierza Wielkiego polegająca na stworzeniu placu rekreacyjnego, nasadzeniu roślinności wysokiej i niskiej.
  Ogólnodostępny plac rekreacyjny na który złożą się: ogrodzony plac zabaw dla dzieci wyposażony w bujaki na sprężynie, huśtawki łańcuchowe i wagowe, przeplotnie, zjeżdżalnie, piaskownicę (projekt obejmuje również remont istniejącego stołu tenisowego oraz przeniesienie wyposażenia placu do gry w koszykówkę) oraz część rekreacyjna dla mieszkańców (wyposażona w ławki). Projekt obejmuje również nasadzenia roślinności wysokiej i niskiej oraz budowę nowego zasieku.
 4. Zagospodarowanie podwórka w obrębie ulic St. Moniuszki, Drukarskiej, Świętej Trójcy.
  Wybudowanie zamkniętego pomieszczenia na pojemniki na surowce wtórne, szkło i pozostałe odpady a także stojaków na rowery i ławek.
 5. Rewitalizacja podwórka w obrębie ulic Moniuszki, Drukarskiej, Świętej Trójcy.
  Zabudowanie ogólnodostępnego placu zabaw oraz wyposażenie go w następujące urządzenia: bujaki na sprężynie, huśtawkę łańcuchową dwuosobową, huśtawkę wagową, zjeżdżalnie. Projekt obejmuje również remont istniejącej piaskownicy oraz ogrodzenie placu zabaw.
 6. „Plac zabaw na Zakaczawiu” - rewitalizacja betonowego placu przy skrzyżowaniu ul. Brackiej i ul. Cmentarnej. Stworzenie placu zabaw - usunięcie betonowej nawierzchni, nawiezienie ziemi i zasianie trawy, instalacja urządzeń (huśtawki, zjeżdżalnie itp.) na placu zabaw, ławek rekreacyjnych, ogrodzenia.
  Budowa wielofunkcyjnego placu zabaw wraz z nasadzeniami. W zakres projektu wchodzą: rewitalizacja betonowego placu przy skrzyżowaniu ul. Brackiej i ul. Cmentarnej. Stworzenie placu zabaw - usunięcie betonowej nawierzchni, nawiezienie ziemi i zasianie trawy, instalacja urządzeń (huśtawki, zjeżdżalnie itp.) na placu zabaw, ławek rekreacyjnych, ogrodzenia.
 7. Plac zabaw dla dzieci przy ul. Rzemieślniczej 3.
  Zagospodarowanie działki obok Punktu Opieki Dziennej Faustynka na plac zabaw dla dzieci w różnym wieku, poprzez montaż urządzeń rozwijających motorykę (huśtawką, zjeżdżalnia, piaskownica, tunel dla dzieci, ławki. Zakres prac: wykonanie bezpiecznej nawierzchni, zakup i montaż wyposażenia, zamykane na kłódkę ogrodzenie.
 8. Hot- spot w legnickim obszarze nr 5 ZAKACZAWIE. Darmowy Internet bezprzewodowy dla mieszkańców.
  Utworzenie ogólnodostępnego, bezpłatnego dostępu do Internetu dla mieszkańców obszaru Nr 5 - Zakaczawie.Obszar 6 – Rejon al. Rzeczypospolitej + rejon południowy

 1. Wyłożenie kostką brukową odcinka drogi dojazdowej (wjazdu) na posesję położoną przy al. Rzeczypospolitej 133.
  Wyłożenie kostką brukową drogi wjazdowej zlokalizowanej pomiędzy dwoma budynkami (Al. Rzeczypospolitej 133 i 131, a komisem samochodowym).
 2. Plac zabaw na ul. Wielogórskiej - osiedle Wielka Woda.
  Zagospodarowanie terenu na plac zabaw. Projekt przewiduje zakup i montaż: piaskownicy, zestawu dwóch wież z mostkiem i zjeżdżalnią, ścianki wspinaczkowej, karuzeli, pająka do wspinania, huśtawki i sprężynowca.Projekt obejmuje wykonanie nawierzchni z piasku, odnowienie istniejących, metalowych drabinek, a także ogrodzenie terenu oraz wyposażenie w tablicę informacyjną.
 3. Bezpieczne miejsce parkowania - parking przy al. Rzeczypospolitej 129.
  Projekt przewiduje; wydzielenie terenu na miejsca parkingowe oraz dojazd. Projekt obejmuje następujące zadania: wyznaczenie drogi dojazdowej, zamontowanie nowego ogrodzenie oddzielającego teren szkolny od ogólnodostępnego parkingu, wyłożenie parkingu kostką, wyznaczenie miejsc parkingowych, instalację oświetlenia, montaż tablic informacyjnych.
 4. Przebudowa drogi gruntowej przy ulicy Jacka Malczewskiego.
  Przebudowa drogi gruntowej na drogę o nawierzchni z kostki brukowej wraz z systemem jej odwodnienia.
 5. Boisko do piłki nożnej przy ul. Goździkowej (os. Sienkiewicza).
  Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej wraz z bramkami, wyrysowanymi liniami, 2 ławkami oraz ogrodzeniem.
 6. Modernizacja i remont parkingu na osiedlu „WIELKA WODA” przy ul. Wielogórskiej.
  Remont i modernizacja parkingu. Projekt zakłada likwidację znajdującego się pośrodku trawnika.
 7. Przejście dla pieszych - al. Rzeczypospolitej.
  Projekt zakłada zainstalowanie sygnalizacji świetlnej (na przyciski) na istniejącym przejściu przy ul. Słonecznej.
 8. „Oświetlenie ulicy” - wykonanie oświetlenia przy budynku Okrężna 17-19-21. Zamontowanie lamp oraz przebudowa chodnika.
  Wykonanie oświetlenia ulicy i chodnika przed budynkiem przy ul Okrężnej 17-19-21 oraz przebudowa chodnika dla pieszych.
 9. Budowa nowego i przebudowa starego chodnika na osiedlu przy ul. Wielogórskiej.
  Projekt dotyczy budowy nowego i przebudowy starego chodnika na terenie Osiedla przy ul. Wielogórskiej, który tworzy ciąg komunikacyjny łączący osiedle z ul. Nowodworską.
 10. Plac zabaw dla dzieci na osiedlu przy ul. Wielogórskiej.
  Budowa nowego placu zabaw dla dzieci (w miejscu „starego” placu zabaw) oraz przebudowę starej piaskownicy.
 11. Boisko sportowo-rekreacyjne na os. Sienkiewicza.
  Budowa boiska do piłki nożnej (wyrównanie i utwardzenie terenu, zakup i montaż 2 bramek, ogrodzenie) oraz placu zabaw dla dzieci i młodzieży (kilka urządzeń - huśtawki i zjeżdżalnie oraz ławki).
 12. Budowa parkingu. Legnica, ul. Kwiatkowskiego.
  Budowa parkingu, na skwerze znajdującym się między budynkami 1 - 6 przy ul. Kwiatkowskiego. Projekt przewiduje również nowe nasadzenia.
 13. Budowa fontanny.
  Budowa nowej fontanny, której lokalizacja wynika z pierwotnego projektu zabudowy z lat 1930-1933.
 14. Mini City Golf.
  Adaptacja części obszaru boiska treningowego przy ul. Świerkowej lub alternatywnie innych obszarów (ogródek SP 19, miasteczko ruchu drogowego ul. Rzeczypospolitej / Ogrodowa) na potrzeby mini pola golfowego tzw. driving range oraz powstanie zaczątka Akademii Golfa. Projekt zakłada wyposażenie w podstawowe urządzenia do nauki do gry w golfa (mata treningowa, piłka rangowa, koszyk i nosidła, pilko-chwyt, siatka treningowa i do chippinga, zbieracz piłek).
 15. „Chodniki” - ul. Góralska i ul. Kasprowicza.
  Ułożenie nowej nawierzchni chodników z płyt betonowych w miejsce istniejącej nawierzchni, uzupełnienie podbudowy, ułożenie nowych obrzeży.
 16. „Fiołkowa” - wykonanie nowej nawierzchni ul. Fiołkowej od skrzyżowania z al. Czerwonych Maków do ul. Goździkowej.
  Wykonanie nowej nawierzchni ul. Fiołkowej od skrzyżowania z al. Czerwonych Maków do ul. Goździkowej.Obszar 7 – Stare Miasto

 1. „Szachowy zaułek” w Parku Miejskim.
  Stworzenie w części Parku Miejskiego (rejon Aleja Orła Białego - Teatr Letni) rodzaju „Szachowego zaułka” dla miłośników szachów: dzieci i dorosłych oraz osób niepełnosprawnych. Projekt obejmuje zakup oraz montaż dodatkowych 6 stołów z szachownicami (pojedyncze i podwójne z oparciami), w tym dwa stoły zadaszone pergolą drewnianą.
 2. Przebudowa nawierzchni Alei Oswobodzenia w Parku Miejskim.
  Projekt przewiduje wykorytowanie tłucznia ostrokrawędzistego, którym wyłożona jest obecnie nawierzchnia oraz ułożenie dywanika z kostki brukowej.
 3. Plac zabaw - rewitalizacja terenów zielonych przy ul. Środkowej. Stworzenie placu zabaw, zamontowanie oświetlenia, uporządkowanie istniejącej zieleni wysokiej, nasadzenie zieleni niskiej.
  Stworzenie placu zabaw, zamontowanie oświetlenia, uporządkowanie istniejącej zieleni wysokiej, nasadzenie zieleni niskiej.
  Utworzenie ogólnodostępnego, ogrodzonego placu zabaw dla dzieci wyposażonego w zjeżdżalnie oraz kilka innych urządzeń do zabawy, ławki oraz oświetlenie.
 4. Budowa chodnika wzdłuż ulicy Grodzkiej.
  Budowa chodnika - o długości ok. 50 m i szer. 2 m - wzdłuż ulicy Grodzkiej 9 (w sąsiedztwie Galerii Piastów).
 5. Remont chodnika przy ul. Senatorskiej.
  Remont chodnika, który przylega do posesji Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Senatorskiej.
 6. Budowa altan śmietnikowych w podwórku ograniczonymi ulicami Reymonta, Łukasińskiego i Mickiewicza.
  Budowa altan śmietnikowych w podwórku ograniczonym ulicami: Reymonta, Łukasińskiego i Mickiewicza.
 7. Plac zabaw - Ogródek Jordanowski na placu pomiędzy blokami przy ul. Młynarskiej a Galerią Piastów. Zamontowanie oświetlenia, stworzenie placu zabaw, montaż ławek, ogrodzenie terenu.
  Zamontowanie oświetlenia, stworzenie placu zabaw, montaż ławek, ogrodzenie terenuStworzenie placu zabaw - Ogródka Jordanowskiego na terenie położonym nieopodal Zamku Piastowskiego. Aranżacja ma nawiązywać do historycznej lokalizacji. Projekt zakłada wyposażenie placu m.in. w zjeżdżalnie, huśtawki, karuzele oraz piaskownice dla najmłodszych.
 8. Przebudowa ciągu pieszego - chodnika na ul. Parkowej od nr 1-14.
  Projekt dot. przebudowy nawierzchni chodnika przy ul. Parkowej 1-14.
 9. Parkowy Plac Taneczny „Patelnia” wraz z biblioteką na szezlongach.
  Budowa na terenie Parku Miejskiego dwóch obiektów małej architektury:
  1. nowego placu tanecznego Parkowy Plac Taneczny „Patelnia” (stworzenie nowoczesnej, wytrzymałej posadzki z desek tarasowych wraz z zadaszeniem o drewnianej konstrukcji oraz oświetleniem ledowym - w miejscu dawnej bażanciarni, naprzeciw kawiarni Vincero
  2. biblioteki na szezlongach - stworzenie wygodnych siedzisk rozlokowanych na otoczonej drzewami polanie ze skrzyniami zapewniającymi dostęp do książek .
 10. Budowa skweru miejskiego przy ulicy Środkowej zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszaru Staromiejskiego Centrum Legnicy.
  Projekt obejmuje: projekt zieleni, małej architektury, ogrodzenie, oświetlenie, plac zabaw, wytyczenie ciągów komunikacyjnych, ścieżek spacerowych oraz miejsc do wyprowadzania psów, sprzętu do ćwiczeń sportowych.
 11. „Dbajmy o zabytki!” - remont zabytkowego ogrodzenia I LO od strony ul. Wrocławskiej oraz Placu Klasztornego.
  Odnowienie murowanej podstawy oraz metalowej konstrukcji zabytkowego ogrodzenia otaczającego teren I Liceum Ogólnokształcącego.
 12. Dobra Wizytówka Miasta - budowa pomnika na cześć Księcia Henryka Pobożnego na Placu Słowiańskim w Legnicy.
  Budowa i montaż pomnika obejmuje postać rycerza na koniu i w sumie 7 postaci obrazujących historię Bitwy pod Legnicą na 4 ścianach cokołu, tarcze z herbami oraz tablicę upamiętniającą „Książę Henryk II Pobożny umarł za wiarę w Boga, Honor i Ojczyznę 1241”. Wzorem nowego pomnika ma być monument Grunwaldzki - pomnik króla Władysława Jagiełły w Krakowie. Projekt obejmuje również przeniesienie obecnego pomnika usytuowanego na pl. Słowiańskim oraz zbudowanie dla niego cokołu.Obszar 8 – Tarninów

 1. Budowa placu zabaw przy osiedlu TBS (Aleja Zwycięstwa).
  Budowa placu zabaw przy Alei Zwycięstwa.
 2. Plac zabaw i rekreacji rodzinnej „Sportowy Tarninów”.
  Plac zabaw z wyposażeniem dla dzieci i rodziców zlokalizowany na terenie Młodzieżowego Centrum Kultury przy ul. Rataja. Wyposażenie: 5 ławek, piaskownica, karuzela trójramienna, huśtawka na sprężynie, huśtawka podwójna wahadłowa, huśtawka ważka, lokomotywa z tunelem oraz wagon, gra integracyjna kółko i krzyżyk, zestaw zręcznościowy z mostkiem, zestaw sprzętu fitness (pylon do wyciskania, wyciąg, wahadło, prasa nożna, rower rehabilitacyjny). Projekt przewiduje ogrodzenie oraz oświetlenie terenu.
 3. „Czysta dzielnica”.
  Ustawienie 4 toalet dla psów (róg Orzeszkowej i Andersa; zaplecze placu Oertela, pobocze Parku - przedłużenie ul. Mickiewicza, deptak - ul. Grabskiego) oraz koszy na śmiecie na skrzyżowaniach ulic (uzupełnienie o ok. 50 szt.). Powiększenie toalet przy pl. Oertela i przy ul. Mickiewicza o wybiegi.
 4. Remont drogi wewnętrznej - ul. Kościuszki 8 i 9.
  Remont drogi przy ul. Kościuszki 8, 9 obejmuje usunięcie starej nawierzchni oraz wylanie mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej modyfikowanej polimerem o gr. 5 cm lub innego materiału gwarantującego wieloletnie użytkowanie.
 5. Budowa oświetlenia dla ulicy Jasińskiego.
  Budowa oświetlenia na ul. Jasińskiego, polegająca na montażu nowych latarni w miejsce wyeksploatowanych.
 6. Rewitalizacja podwórka między ul. Traugutta, ul. Tatarską, ul. Oświęcimską, a ul. Św Elżbiety. Odwodnienie, odgruzowanie, zagospodarowanie i zamontowanie oświetlenia podwórka.
  Stworzenie ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci i dorosłych oraz naprawa fos i terenów zielonych od strony frontowej budynków okalających podwórze. Projekt obejmuje niwelację terenu, odbudowę drenażu, zakup wyposażenia placu zabaw oraz elementów infrastruktury, ich montaż oraz nasadzenia.
 7. Kontenery szatniowe wraz z natryskami dla zawodników KS „Konfeks” Legnica.
  Zakup oraz montaż na stadionie KS Konfeks (ul. Grabskiego) zaplecza szatniowego wraz z szatniami, natryskami i umywalkami w nowych pomieszczeniach kontenerowych .
 8. Przebudowa ul. Żeromskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Marcinkowskiego do rozgałęzienia ul. Żeromskiego.
  Projekt obejmuje przebudowę chodników, jezdni na długości ok. 70 m (podbudowa kamienna, nawierzchnia z kostki betonowej) oraz budowę kanalizacji deszczowej.
 9. Modernizacja boiska oraz placu zabaw przy ulicy Oświęcimskiej w Legnicy.
  Stworzenie ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego zespołu boisk dla dzieci i dorosłych, w skład którego wejdą boiska do siatkówki, tenisa, koszykówki, piłki ręcznej i piłki nożnej.
 10. Modernizacja nawierzchni wjazdu z ul. Rataja (działka nr 714/4).
  Wykonanie nowej nawierzchni wjazdu (drogi) o dł. 25 i szer. 5 m z kostki betonowej prowadzącej od ul. Rataja do wnętrza kwartału ograniczonego ulicami Rataja, Kościuszki, Andersa i Wojska Polskiego.
 11. Plac zabaw dla dzieci na Skwerze Orląt Lwowskich.
  Plac zabaw dla dzieci usytuowany na trawiastej, wolnej od drzew, części Skweru Orląt Lwowskich wraz z niskim ogrodzeniem.
 12. Budowa bezpiecznej przestrzeni dla mieszkańców Tarninowa.
  Niwelacja terenu oraz usunięcie pozostałości fundamentów po wyburzonych zabudowaniach, umieszczenie oświetlenia (3 latarnie), ogrodzenie kontenerów śmietnikowych oraz zasadzenie zieleni we wnętrzu podwórkowym ograniczonym ulicami Roosevelta, Chłapowskiego, Mickiewicza, Traugutta.Obszar 9 – Fabryczna

 1. Przebudowa odwodnienia wraz z niezbędną przebudową chodników w obrębie skrzyżowania Batorego - Działkowa - Krótka.
  Dobudowa 2 wpustów deszczowych wraz z przykanalikami i włączenie do kanalizacji w ul. Batorego - Działkowa. Przebudowa chodników w obrębie skrzyżowania Działkowa - Batorego wraz z budową brakującego odcinka chodnika w ul. Batorego (od nr 4 do ul. Krótkiej). Korekta lub usunięcie żywopłotu po stronie ul. Batorego.
 2. Plac zabaw dla dzieci przy Stanisławowskiej.
  Zagospodarowanie działki przy ul Stanisławowskiej na plac zabaw dla dzieci. Zakup i montaż urządzeń umożliwiających ćwiczenia ruchowe oraz gry i zabawy (piaskownica, zjeżdżalnie, bujaki, karuzela, huśtawki, drabinki), wykonanie nawierzchni bezpiecznej, zakup i montaż ławek oraz elementów małej architektury, ogrodzenie terenu.
 3. Budowa wiaty śmietnikowej.
  Budowa zadaszonego zasieku śmietnikowego przy ul Piastowskiej (od strony ul. Ściegiennego) wraz z budową drogi dojazdowej do zasieku.
 4. Plac zabaw - uporządkowanie terenu istniejącego parkingu, wydzielenie placu zabaw przy ul. Lwowskiej.
  Projekt obejmuje: wydzielenie z terenu parkingu ogrodzonego placu zabaw o pow. 300 m2 wyposażonego w zjeżdżalnię, bujaki, huśtawkę, karuzelę tarczową pochylnię, stół do tenisa stołowego oraz ławki, odgrodzenie placu zabaw zielenią oraz remont istniejącego parkingu (usunięcie starych fundamentów, naprawę wjazdu oraz uporządkowanie zieleni).
 5. Plac zabaw - rewitalizacja terenów zielonych przy ul. Stanisławowskiej.
  Utworzenie ogólnodostępnego, ogrodzonego oraz otoczonego zielenią izolacyjną placu zabaw. Projekt obejmuje wykonanie nowej nawierzchni oraz zakup i montaż wyposażenia: zjeżdżalni, bujaków na sprężynach, huśtawki bocianie gniazdo, karuzeli tarczowej, przeplotni, huśtawki łańcuchowej, stołu do tenisa, ławek .
 6. Parking dla samochodów osobowych wraz z zamontowaniem oświetlenia przy Stanisławowskiej.
  Stworzenie ogólnodostępnego parkingu dla 20 samochodów osobowych wraz z oświetleniem ulicy Stanisławowskiej (5 latarni trójramiennych). Projekt obejmuje wyrównanie obecnej nawierzchni oraz ułożenie kostki typu polbruk.
 7. Budowa wybiegu dla zwierząt na Osiedlu Zosinek, przy ul. Drzymały.
  Wybieg o wymiarach 50 x 50 m na terenie w pobliżu ulic Małej i Drzymały. Projekt obejmuje uporządkowanie terenu, jego ogrodzenie oraz wyposażenie w 4 pojemniki na odpady i worki oraz 6 ławek).
 8. Parking - utworzenie miejsc parkingowych przy ulicy Torowej.
  Utworzenie nowych miejsc na parkingu przy ul .Torowej.
 9. Plac zabaw dla dzieci „SŁONECZKO” - ul. Drzymały.
  Utworzenie ogrodzonego placu zabaw na Osiedlu Zosinek. Projekt obejmuje wykonanie sztucznej nawierzchni, ogrodzenie oraz wyposażenie placu w zjeżdżalnie, piaskownicę i huśtawki.
 10. Budowa placu zabaw na podwórzu w obrębie ulic Działkowej, Św. Wojciecha, Żwirki i Wigury. Stworzenie placu zabaw, nasadzenie roślinności wysokiej i niskiej.
  Projekt ogólnodostępnego placu zabaw obejmuje zakup wyposażenia oraz elementów infrastruktury, ich montaż oraz nasadzenia zieleni .
 11. Parking niestrzeżony przy ul. Św. Wojciecha.
  Ogólnodostępny parking dla samochodów osobowych.
 12. Plac zabaw dla dzieci przy ul. Franciszkańskiej.
  Stworzenie ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci. Projekt obejmuje zakup i montaż elementów wyposażenia placu.
 13. Rewitalizacja podwórka ulicami Żwirki i Wigury, Senatorską i Jagiellońską.
  Projekt obejmuje: naprawę zdegradowanej nawierzchni, usunięcie asfaltowego boiska, wykonanie bramy ogradzającej podwórko od strony ulicy Senatorskiej, wydzielenie ogrodzonego placu zabaw, nasadzenia zieleni, zamontowanie ławek, koszy na śmieci, wybudowanie półpodziemnych kontenerów odpady surowcowe i szkło oraz śmietnika na selektywne odpady, wykonanie parkingu, oświetlenia oraz monitoringu.Obszar 10 – Asnyka

 1. Budowa parkingu wraz z chodnikiem w pasie drogi powiatowej - ulicy Marynarskiej w Legnicy.
  Projekt dotyczy budowy parkingu wraz z chodnikiem i niezbędnym odwodnieniem w pasie ul. Marynarskiej.
 2. „Parking” - budowa nowych miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej nr 9, ul. Marynarska.
  Stworzenie nowych miejsc parkingowych przy Szkole Podstawowej nr 9.
 3. Wykonanie chodnika i parkingu przy kościele św. Tadeusza - ulica Marynarska w Legnicy.
  Wykonanie chodnika i parkingu z kostki betonowej.
 4. Plac zabaw dla dzieci „PUCHATEK”.
  Projekt dot. remontu istniejącego, ogrodzonego placu zabaw dla dzieci „Puchatek”. Obejmuje remont oraz doposażenie placu w sprzęt dla najmłodszych: piaskownicę, drabinki, huśtawki, karuzelę oraz ślizgawkę.
 5. Zagospodarowanie zaniedbanego podwórka w obrębie ulic Lotniczej, Hutników, Sejmowej i Złotoryjskiej.
  Wykonanie drogi wewnętrznej z kostki betonowej prowadzącej w głąb podwórza, wokół kontenerów na śmieci.
 6. Rewitalizacja podwórza położonego w obrębie ulic: Hutników, Nowy Świat, Korczaka i Chojnowskiej, polegająca na budowie placu zbaw oraz placu parkingowo - manewrowego z wjazdem i pasami zieleni.
  Projekt obejmuje: stworzenie wydzielonego miejsca zabaw dla dzieci, wyrównanie i utwardzenie pozostałej części podwórza, remont nawierzchni wjazdu na teren podwórza od strony ul. Korczaka, urządzenie pasów zieleni wydzielających plac zabaw. Projekt zakłada wyposażenie placu zabaw w urządzenia sportowo-rekreacyjne (karuzela SWING, drążek gimnastyczny, bramka do piłki nożnej, bramka do koszykówki oraz stół do tenisa stołowego) oraz urządzenia dla młodszych (huśtawki - wagowa, podwójna i gniazdo, tor przeszkód z piaskownicą i zjeżdżalnią, karuzela krzyżowa, bujaki, urządzenia do wspinaczki, gra w kółko i krzyżyk, tablica do rysowania kredą).
 7. Budowa chodnika z parkingami przy ul Marynarskiej w Legnicy.
  Budowa chodnika wraz z parkingami przy ul. Marynarskiej, od ul. Asnyka do Szkoły Podstawowej Nr 9.Decyzja użytkownika w zakresie plików Cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Na stronie używamy skryptów Google Analytics, które korzystają z plików cookie. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z internetowych serwisów Urzędu Miasta Legnicy bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

  

Akceptuje powyższe warunki

EU Cookie Directive Module Information