Lista zakwalifikowanych projektów do głosowania


Obszar 1 – Północny

 1. Modernizacja placu zabaw i boisk przy ul. Pątnowskiej
  Dobudowanie i zagospodarowanie istniejących obiektów sportowych: boisk do piłki nożnej oraz piłki siatkowej - wytyczenie i wyrównanie powierzchni. Zagospodarowanie placu zabaw dla dzieci - ogrodzenie placu oraz wyposażenie w nowe urządzenia i ławki.
  Szacowana wartość zadania: 100 000 zł
 2. Budowa chodnika przy ul. Struga oraz montaż progów zwalniających
  Budowa chodnika na ulicy Struga (odcinek prostopadły do ulicy Poznańskiej) i 3 progów zwalniających.
  Szacowana wartość zadania: 196 000 zł
 3. Budowa placu zabaw przy ul. Piątnickiej
  Uporządkowanie oraz wyposażenie placu zabaw w nowe urządzenia m.in. karuzelę, zjeżdżalnie dla najmłodszych oraz urządzenia wspinaczkowe, boisko do siatkówki lub badmintona dla starszych dzieci. Ogrodzenie terenu i wyposażenie go w ławki.
  Szacowana wartość zadania: 100 000 zł
 4. Budowa placu zabaw i miejsca spotkań przy ul. Cisowej
  Stworzenie ogólnodostępnego placu zabaw oraz miejsca spotkań dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Projekt obejmuje przygotowanie terenu, zakup wyposażenia i jego montaż oraz nasadzenia zieleni.
  Szacowana wartość zadania: 200 000 zł
 5. „Wszystkie dzieci nasze są". Plac zabaw dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2
  Utworzenie na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej przeznaczonej dla całych rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci. Zakup oraz montaż urządzeń do zabawy (przeplotnie, huśtawki, tory sprawnościowe), budowa elementów małej architektury m.in pergole, trejaże z ławkami.
  Szacowana wartość zadania: 189 380 zł

Obszar 2 – Piekary 1

 1. Przebudowa łącznika drogi na odcinku od hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 16 do ul. Tatrzańskiej
  Przebudowa odcinka drogi o dł. ok. 100 m i szer. 4,5 m z korektą łuków przy ul. Tatrzańskiej oraz wymiana nawierzchni betonowej na betonową kostkę brukową.
  Szacowana wartość zadania: 200 000 zł
 2. Termomodernizacja (etap II) segmentu A - Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 przy ul. Mazowieckiej 3
  Termomodernizacja części segmentu A w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Legnicy obejmuje ścianę szczytową (od strony przedszkola) o pow. 160 m2 wraz z wymianą stolarki okiennej.
  Szacowana wartość zadania: 200 000 zł

Obszar 3 – Piekary 2

 1. ,Sportowe miasteczko" - plac zabaw i teren rekreacyjny przy ulicy Wierzyńskiego, Gałczyńskiego i Piłsudskiego - w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 20
  Zaprojektowanie oraz realizacja placu zabaw dla dzieci młodszych i starszych oraz terenu rekreacyjnego (alejki, ławki, zieleń) dla wszystkich mieszkańców Osiedla.
  Szacowana wartość zadania: 200 000 zł
 2. Park rekreacyjno-sportowy przy SP 20 - siłownia plenerowa, plac zabaw, park
  Budowa siłowni. Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń - ok. 20 zestawów. Proponowane urządzenia: twister, wioślarz, odwodziciel, wahadło, biegacz, prasa nożna, wyciąg górny, poręcze, koła tai-chi, jeździec, podnosiciel nóg, ławeczka, rowerek, orbitek. Budowa placu zabaw z ogrodzeniem: zakup i montaż bujaków na sprężynie, łańcuchowych huśtawek dwuosobowych, huśtawek wagowych, przeplotni, zjeżdżalni, piaskownicy i domku, montaż stolików szachowych. Projekt zakłada również nasadzenia drzew, krzewów, wytyczenie alejek oraz wyposażenie w oświetlenie i ławki.
  Szacowana wartość zadania: 200 000 zł
 3. Przebudowa chodnika wraz z terenem zielonym przy ul. Witkiewicza 9-13, 15-17 w Legnicy
  Przebudowa odcinka chodnika na ul. Witkiewicza od klatki 9 do 17 (dł. 222 mb i szer. 2,2 m). Zdjęcie warstwy betonowej i ułożenie nawierzchni z kostki typu polbruk.
  Szacowana wartość zadania: 88 000 zł
 4. Przebudowa chodnika wraz z terenem zielonym przy ul. Gałczyńskiego 24-36 i wykonanie chodnika na terenie zielonym przy ul. Gałczyńskiego 45 celem połączenia z ciągiem pieszym ul. Piłsudskiego w L-cy
  Przebudowa odcinka chodnika na ul. Gałczyńskiego od klatki 24 do klatki 34 o dł. 231 mb i szer. 2,2 m oraz wykonanie trzech miejsc na zatoki postojowe - na terenach zielonych. Przebudowa obejmuje zdjęcie nawierzchni betonowej i ułożenie nawierzchni z kostki typu polbruk.
  Wykonanie chodnika na terenie zielonym od ul. Gałczyńskiego w kierunku przystanku autobusowego na ul. Piłsudskiego o dł. 31 m i szer. 2,2 m.
  Szacowana wartość zadania: 116 100 zł
 5. Przebudowa nawierzchni chodnika w ciągu ulicy Staffa na odcinku od ul. C. K. Norwida do ul. S. I. Witkiewicza
  Wymiana istniejącej nawierzchni chodnika w ciągu ul. Staffa.
  Szacowana wartość zadania: 94 000 zł

Obszar 4 - Kopernik

 1. Przebudowa chodnika przy ul. Koziorożca 1-3-5
  Przebudowa chodnika wzdłuż bloku przy ul. Koziorożca 1-3-5 oraz dojścia do budynku.
  Szacowana wartość zadania: 30 000 zł
 2. Przebudowa traktu dla pieszych w ciągu Osi Kartuskiej
  Przebudowa nawierzchni traktu dla pieszych między ulicami Gwiezdną - Galaktyczną - Neptuna i Wielkiej Niedźwiedzicy (Etap 1 - odcinek między ulicami Gwiezdną i Galaktyczną).
  Szacowana wartość zadania: 200 000 zł
 3. Budowa chodnika od ulicy Andromedy do ulicy Górniczej
  Budowa chodnika przylegającego do ogrodzenia Miejskiego Przedszkola Specjalnego dla Dzieci z Zezem i Niedowidzeniem Nr 6 od ul. Andromedy do ul. Górniczej.
  Szacowana wartość zadania: 72 000 zł
 4. Plac zabaw przy Parku Bielańskim
  Doposażenie Parku Bielańskiego w urządzenia zabawowe dla małych dzieci oraz elementy siłowni dla młodzieży i dorosłych. Projekt obejmuje wykonanie podłoża oraz ogrodzenie terenu.
  Szacowana wartość zadania: 200 000 zł
 5. Budowa placu zabaw „Wioska Słowiańska"
  Odbudowa placu zabaw „Wioska Słowiańska". Wioska otoczona palisadą z drewnianych kołków, w mosty, przejścia, domki , zjeżdżalnie i inne atrakcje. Projekt obejmuje również umieszczenie nowoczesnych urządzeń opartych na gumach, sprężynach itp. oraz wyposażenie placu w huśtawki, karuzele i piaskownicę dla najmłodszych.
  Szacowana wartość zadania: 200 000 zł

Obszar 5 – Zakaczawie

 1. Budowa chodników, infrastruktury lokalnej, nasadzenie zieleni. Budowa szachownicy na placu wypoczynkowym
  Zakwalifikowano do głosowania w ograniczonym zakresie.
  Utwardzenie terenu, budowa chodnika, montaż ławki na terenie wnętrza blokowego przy ul. Drukarskiej / II Armii Wojska Polskiego oraz budowa szachownicy na placu rekreacyjnym przy ul. Daszyńskiego / Czarneckiego.
  Szacowana wartość zadania: 54 500 zł
 2. Rewitalizacja podwórka w obrębie ulic Wrocławska/ Daszyńskiego/Czarnieckiego/Kazimierza Wielkiego polegająca na stworzeniu placu rekreacyjnego, nasadzeniu roślinności wysokiej i niskiej
  Ogólnodostępny plac rekreacyjny na który złożą się: ogrodzony plac zabaw dla dzieci wyposażony w bujaki na sprężynie, huśtawki łańcuchowe i wagowe, przeplotnie, zjeżdżalnie, piaskownicę (projekt obejmuje również remont istniejącego stołu tenisowego oraz przeniesienie wyposażenia placu do gry w koszykówkę) oraz część rekreacyjna dla mieszkańców (wyposażona w ławki). Projekt obejmuje również nasadzenie roślinności wysokiej i niskiej oraz budowę nowego zasieku.
  Szacowana wartość zadania: 58 000 zł
 3. Zagospodarowanie podwórka w obrębie ulic Moniuszki, Drukarskiej, Świętej Trójcy (plac zabaw z częścią rekreacyjną dla mieszkańców)
  Wybudowanie zamkniętego pomieszczenia na pojemniki na surowce wtórne, szkło i pozostałe odpady oraz wyposażenie terenu w stojaki na rowery i ławki. Zabudowanie ogólnodostępnego placu zabaw oraz wyposażenie go w następujące urządzenia: bujaki na sprężynie, huśtawkę łańcuchową dwuosobową, huśtawkę wagową, zjeżdżalnie. Projekt obejmuje również remont istniejącej piaskownicy oraz ogrodzenie placu zabaw.
  Szacowana wartość zadania: 34 000 zł
 4. Plac zabaw dla dzieci przy ul. Rzemieślniczej 3
  Zagospodarowanie działki obok Punktu Opieki Dziennej Faustynka na plac zabaw dla dzieci w różnym wieku, poprzez montaż urządzeń rozwijających motorykę (huśtawka, zjeżdżalnia, piaskownica, tunel dla dzieci) oraz ławek. Zakres prac: wykonanie bezpiecznej nawierzchni, zakup i montaż wyposażenia, zamykane na kłódkę ogrodzenie.
  Szacowana wartość zadania: 180 000 zł

Obszar 6 – Rejon al. Rzeczypospolitej + rejon południowy

 1. Wyłożenie kostką brukową odcinka drogi dojazdowej (wjazdu) na posesję położoną przy Al. Rzeczypospolitej 133
  Wyłożenie kostką brukową drogi wjazdowej, zlokalizowanej pomiędzy dwoma budynkami (al. Rzeczypospolitej 133 i 131, a komisem samochodowym).
  Szacowana wartość zadania: 23 000 zł
 2. Plac zabaw dla dzieci przy ul. Wielogórskiej
  Zagospodarowanie terenu na plac zabaw. Projekt przewiduje zakup i montaż: piaskownicy, zestawu dwóch wież z mostkiem i zjeżdżalnią, ścianki wspinaczkowej, karuzeli, pająka do wspinania, huśtawki i sprężynowca.Projekt obejmuje wykonanie nawierzchni z piasku, odnowienie istniejących, metalowych drabinek, a także ogrodzenie terenu oraz wyposażenie w ławki oraz tablicę informacyjną.
  Szacowana wartość zadania: 50 600 zł
 3. Bezpieczne miejsce parkowania - parking przy Al. Rzeczypospolitej 129
  Projekt przewiduje: wydzielenie terenu na miejsca parkingowe oraz dojazd. Zakres zadania obejmuje: wyznaczenie drogi dojazdowej, zamontowanie nowego ogrodzenie oddzielającego teren szkolny od ogólnodostępnego parkingu, wyłożenie parkingu kostką, wyznaczenie miejsc parkingowych, instalację oświetlenia, montaż tablic informacyjnych.
  Szacowana wartość zadania: 200 000 zł
 4. Przebudowa drogi gruntowej przy ulicy Jacka Malczewskiego
  Przebudowa drogi gruntowej na drogę o nawierzchni z kostki brukowej wraz z systemem jej odwodnienia.
  Szacowana wartość zadania: 200 000 zł
 5. Boisko do piłki nożnej przy ul. Goździkowej (os. Sienkiewicza)
  Budowa pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej wraz z bramkami, wyrysowanymi liniami, 2 ławkami oraz ogrodzeniem.
  Szacowana wartość zadania: 50 000 zł
 6. Modernizacja i remont parkingu na osiedlu „Wielka Woda" przy ul. Wielogórskiej
  Remont i modernizacja parkingu. Projekt zakłada likwidację znajdującego się pośrodku trawnika.
  Szacowana wartość zadania: 200 000 zł
 7. Przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Ogrodowej, Słonecznej i Al. Rzeczypospolitej
  Projekt zakłada zainstalowanie sygnalizacji świetlnej (na przyciski) na istniejącym przejściu przy ul. Słonecznej.
  Szacowana wartość zadania: 200 000 zł
 8. „Oświetlenie ulicy" - wykonanie oświetlenia przy budynku Okrężna 17-19-21. Zamontowanie lamp oraz przebudowa chodnika
  Wykonanie oświetlenia ulicy i chodnika przed budynkiem przy ul. Okrężnej 17-19-21 oraz przebudowa chodnika dla pieszych.
  Szacowana wartość zadania: 80 000 zł
 9. Budowa nowego i przebudowa starego chodnika na osiedlu przy ul. Wielogórskiej
  Projekt dotyczy budowy nowego i przebudowy starego chodnika na terenie osiedla przy ul. Wielogórskiej, który tworzy ciąg komunikacyjny łączący osiedle z ul. Nowodworską.
  Szacowana wartość zadania: 55 000 zł
 10. Budowa parkingu. Legnica, ul. Kwiatkowskiego
  Budowa parkingu, na skwerze znajdującym się między budynkami 1 - 6 przy ul. Kwiatkowskiego. Projekt przewiduje również nowe nasadzenia.
  Szacowana wartość zadania: 140 000 zł

Obszar 7 – Stare Miasto

 1. „Szachowy zaułek" w Parku Miejskim
  Stworzenie w części Parku Miejskiego (rejon Aleja Orła Białego - Teatr Letni) rodzaju „Szachowego zaułka" dla miłośników szachów: dzieci i dorosłych oraz osób niepełnosprawnych. Projekt obejmuje zakup oraz montaż dodatkowych 6 stołów z szachownicami (pojedyncze i podwójne z oparciami), w tym dwa stoły zadaszone pergolą drewnianą.
  Szacowana wartość zadania: 60 000 zł
 2. Przebudowa nawierzchni Alei Oswobodzenia w Parku Miejskim
  Projekt przewiduje wykorytowanie tłucznia ostrokrawędzistego, którym wyłożona jest obecnie nawierzchnia oraz ułożenie dywanika z kostki brukowej.
  Szacowana wartość zadania: 200 000 zł
 3. Budowa placu zabaw pomiędzy ulicami Młynarską, Środkową i Grodzką
  Stworzenie ogólnodostępnego, ogrodzonego placu zabaw dla dzieci wyposażonego w zjeżdżalnie oraz kilka innych urządzeń do zabawy (huśtawki, karuzele, piaskownica, itp.), ławki, zamontowanie oświetlenia, uporządkowanie istniejącej zieleni wysokiej, nasadzenie zieleni niskiej.
  Szacowana wartość zadania: 165 200 zł
 4. Przebudowa chodnika przy ul. Senatorskiej wzdłuż Szkoły Podstawowej nr 4
  Przebudowa chodnika, który przylega do posesji Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Senatorskiej.
  Szacowana wartość zadania: 40 000 zł
 5. Przebudowa ciągu pieszego - chodnika na ul. Parkowej od nr 1-14
  Projekt dotyczy przebudowy nawierzchni chodnika przy ul. Parkowej 1-14.
  Szacowana wartość zadania: 50 000 zł
 6. Parkowy Plac Taneczny „Patelnia" wraz z biblioteką na szezlongach - projekt wycofany przez wnioskodawcę
  Budowa na terenie Parku Miejskiego dwóch obiektów małej architektury:
  1. nowego placu tanecznego Parkowy Plac Taneczny „Patelnia" (stworzenie nowoczesnej, wytrzymałej posadzki z desek tarasowych wraz z zadaszeniem o drewnianej konstrukcji oraz oświetleniem ledowym - w miejscu dawnej bażanciarni, naprzeciw kawiarni Vincero)
  2. biblioteki na szezlongach - stworzenie wygodnych siedzisk rozlokowanych na otoczonej drzewami polanie ze skrzyniami zapewniającymi dostęp do książek.
  Szacowana wartość zadania: 150 340 zł
 7. Budowa skweru miejskiego przy ulicy Środkowej zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszaru Staromiejskiego Centrum Legnicy
  Projekt obejmuje: projekt zieleni, małej architektury, ogrodzenie, oświetlenie, plac zabaw, wytyczenie ciągów komunikacyjnych, ścieżek spacerowych oraz miejsc do wyprowadzania psów, sprzętu do ćwiczeń sportowych.
  Szacowana wartość zadania: 200 000 zł

Obszar 8 – Tarninów

 1. Budowa placu zabaw przy osiedlu TBS (Aleja Zwycięstwa)
  Budowa placu zabaw przy Alei Zwycięstwa.
  Szacowana wartość zadania: 200 000 zł
 2. Plac zabaw i rekreacji rodzinnej „Sportowy Tarninów" – przy MCK, ul. Rataja 24
  Plac zabaw z wyposażeniem dla dzieci i rodziców zlokalizowany na terenie Młodzieżowego Centrum Kultury przy ul. Rataja. Wyposażenie: 5 ławek, piaskownica, karuzela trójramienna, huśtawka na sprężynie, huśtawka podwójna wahadłowa, huśtawka ważka, lokomotywa z tunelem oraz wagon, gra integracyjna kółko i krzyżyk, zestaw zręcznościowy z mostkiem, zestaw sprzętu fitness (pylon do wyciskania, wyciąg, wahadło, prasa nożna, rower rehabilitacyjny). Projekt przewiduje ogrodzenie oraz oświetlenie terenu.
  Szacowana wartość zadania: 126 000 zł
 3. Przebudowa drogi wewnętrznej - ul. Kościuszki 8 i 9
  Remont drogi przy ul. Kościuszki 8, 9 obejmuje usunięcie starej nawierzchni oraz wylanie mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej modyfikowanej polimerem o gr. 5 cm lub innego materiału gwarantującego wieloletnie użytkowanie.
  Szacowana wartość zadania: 80 000 zł
 4. Budowa oświetlenia dla ulicy Jasińskiego
  Budowa oświetlenia na ul. Jasińskiego, polegająca na montażu nowych latarni w miejsce wyeksploatowanych.
  Szacowana wartość zadania: 45 000 zł
 5. Przebudowa ul. Żeromskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Marcinkowskiego do rozgałęzienia ul. Żeromskiego
  Projekt obejmuje przebudowę chodników, jezdni na długości ok. 70 m (podbudowa kamienna, nawierzchnia z kostki betonowej) oraz budowę kanalizacji deszczowej.
  Szacowana wartość zadania: 200 000 zł
 6. Przebudowa boiska oraz placu zabaw przy ulicy Oświęcimskiej w Legnicy
  Stworzenie ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego zespołu boisk dla dzieci i dorosłych, w skład którego wejdą boiska do siatkówki, tenisa, koszykówki, piłki ręcznej i piłki nożnej.
  Szacowana wartość zadania: 200 000 zł
 7. Przebudowa nawierzchni wjazdu z ul. Rataja (działka nr 714/4)
  Wykonanie nowej nawierzchni wjazdu (drogi) o dł. 25 i szer. 5 m z kostki betonowej prowadzącej od ul. Rataja do wnętrza kwartału ograniczonego ulicami Rataja, Kościuszki, Andersa i Wojska Polskiego.
  Szacowana wartość zadania:60 000 zł

Obszar 9 – Fabryczna

 1. Przebudowa odwodnienia wraz z niezbędną przebudową chodników w obr. skrzyżowania Batorego - Działkowa - Krótka.
  Dobudowa 2 wpustów deszczowych wraz z przykanalikami i włączenie do kanalizacji w ul. Batorego - Działkowa. Przebudowa chodników w obrębie skrzyżowania Działkowa - Batorego wraz z budową brakującego odcinka chodnika w ul. Batorego (od nr 4 do ul. Krótkiej). Przycięcie lub usunięcie żywopłotu po stronie ul. Batorego 4.
  Szacowana wartość zadania: 200 000 zł
 2. Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Stanisławowskiej wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych
  Utworzenie ogólnodostępnego, ogrodzonego oraz otoczonego zielenią izolacyjną placu zabaw przy ul. Stanisławowskiej. Zakup i montaż urządzeń umożliwiających ćwiczenia ruchowe oraz gry i zabawy (piaskownica, zjeżdżalnie, bujaki, karuzela, huśtawki, drabinki, przeplotni, stołu do tenisa), wykonanie nawierzchni bezpiecznej, zakup i montaż ławek oraz elementów małej architektury.
  Szacowana wartość zadania: 175 000 zł
 3. Budowa placu zabaw na podwórzu w obrębie ulic Działkowej, Św. Wojciecha, Żwirki i Wigury. Stworzenie placu zabaw, nasadzenie roślinności wysokiej i niskiej
  Projekt ogólnodostępnego placu zabaw obejmuje zakup wyposażenia oraz elementów infrastruktury, ich montaż oraz nasadzenia zieleni.
  Szacowana wartość zadania: 200 000 zł
 4. Plac zabaw dla dzieci przy ul. Franciszkańskiej
  Stworzenie ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci. Projekt obejmuje zakup i montaż elementów wyposażenia placu.
  Szacowana wartość zadania: 200 000 zł
 5. Rewitalizacja podwórka pomiędzy ulicami Żwirki i Wigury, Senatorską i Jagiellońską (w zakresie placu zabaw, zieleni, ławek i infrastruktury)
  Zakwalifikowano do głosowania w ograniczonym zakresie.
  Projekt obejmuje: naprawę zdegradowanej nawierzchni, usunięcie asfaltowego boiska, wydzielenie ogrodzonego placu zabaw, nasadzenia zieleni, zamontowanie ławek.
  Szacowana wartość zadania: 200 000 zł

Obszar 10 – Asnyka

 1. Budowa parkingu wraz z chodnikiem w pasie drogi powiatowej - ulicy Marynarskiej w Legnicy (od ul. Asnyka do ul. Artyleryjskiej, na wysokości Kościoła p.w. św. Tadeusza)
  Projekt dotyczy budowy parkingu wraz z chodnikiem i niezbędnym odwodnieniem w pasie ul. Marynarskiej.
  Szacowana wartość zadania: 200 000 zł
 2. Plac zabaw dla dzieci „Puchatek"
  Projekt dotyczy remontu istniejącego, ogrodzonego placu zabaw dla dzieci „Puchatek". Obejmuje remont oraz doposażenie placu w sprzęt dla najmłodszych: piaskownicę, drabinki, huśtawki, karuzelę oraz ślizgawkę.
  Szacowana wartość zadania: 200 000 zł
 3. Zagospodarowanie zaniedbanego podwórka w obrębie ulic Lotniczej, Hutników, Sejmowej i Złotoryjskiej
  Wykonanie drogi wewnętrznej z kostki betonowej prowadzącej w głąb podwórza, wokół kontenerów na śmieci.
  Szacowana wartość zadania: 200 000 zł
 4. Budowa chodnika z parkingami przy ul. Marynarskiej w Legnicy, od ul. Lotniczej do ul. Artyleryjskiej (po stronie Szkoły Podstawowej Nr 9)
  Zakwalifikowano do głosowania w ograniczonym zakresie.
 5. Budowa chodnika wraz z parkingami przy ul. Marynarskiej, od ul. Asnyka do ul. Artyleryjskiej.
  Szacowana wartość zadania: 200 000 złDecyzja użytkownika w zakresie plików Cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookie i podobnych technologii m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Na stronie używamy skryptów Google Analytics, które korzystają z plików cookie. W programie służącym do obsługi Internetu można zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.Korzystanie z internetowych serwisów Urzędu Miasta Legnicy bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

  

Akceptuje powyższe warunki

EU Cookie Directive Module Information